Idi na sadržaj
Pretplata na primanje e-pošte
Najvažnije sa završne konferencije za medije sastanka Euroskupine 4. prosinca 2017. u Bruxellesu
Najvažnije s konferencije za medije tijekom sastanka Euroskupine 4. prosinca 2017. u Bruxellesu
Prijenos uživo
Prijenos uživo

4. prosinca 2017.

  • 11.45 Dolasci
  • 17.00 Konferencija za medije 

Predviđeni raspored

Najvažniji rezultati

Sastanak Euroskupine održao se u dva sastava – prvo se održao redoviti sastanak ministara europodručja, a nakon toga i sastanak ministara 27 država članica EU-a s ciljem pripreme sastanka na vrhu država europodručja u prosincu.

Sastanak ministara europodručja

Izbor novog predsjednika Euroskupine

Euroskupina je izabrala Mária Centena, portugalskog ministra financija, za sljedećeg predsjednika Euroskupine. Njegov mandat počinje 13. siječnja 2018. Predsjednik Euroskupine bira se običnom većinom članova Euroskupine na razdoblje od 2,5 godine u skladu s Protokolom br. 14 Ugovora.

Nacrti proračunskih planova

Euroskupina je raspravljala o nacrtima proračunskih planova država članica europodručja za 2018. i cjelokupnoj proračunskoj situaciji u europodručju. Euroskupina je objavila izjavu.

Nadzor nakon provedbe programa: Cipar i Španjolska

Euroskupina je upoznata s najvažnijim rezultatima misija nadzora nakon provedbe programa na Cipru i u Španjolskoj koje je najesen ove godine provelo osoblje Europske komisije i Europske središnje banke.

Nadzor nakon provedbe programa završava kada zemlja otplati najmanje 75 % zajma.

Program prilagodbe za Grčku: trenutačno stanje

Institucije su Euroskupinu obavijestile (Europska komisija, Europska središnja banka, Međunarodni monetarni fond i Europski stabilizacijski mehanizam) o napretku aktualnog trećeg preispitivanja programa makroekonomske prilagodbe za Grčku. Grčke vlasti i institucije postigle su 2. prosinca dogovor na tehničkoj razini o uvjetovanju politika. Naglasak se sada stavlja na to da vlasti provedu potrebne prethodne mjere.

Tematska rasprava o rastu i radnim mjestima: porezno opterećenje rada

Ministri su nastavili raspravu o tome kako dodatno smanjiti porezno opterećenje rada kao sredstvo za pospješenje gospodarskog rasta. Procijenili su napredak prema referentnim mjerilima koja je Euroskupina dogovorila 2015. razmatranjem mjera predviđenih u proračunskim planovima država članica europodručja za 2018.

Program rada Euroskupine

Euroskupina je usvojila program rada za prvu polovicu 2018.

Sastanak u proširenom sastavu

Produbljivanje ekonomske i monetarne unije

Ministri su nastavili s pripremom sastanka na vrhu država europodručja od 15. prosinca, na kojem će se raspravljati o pitanjima povezanima s produbljivanjem ekonomske i monetarne unije te dovršetkom bankovne unije.