Idi na sadržaj
Pretplata na primanje e-pošte
Najvažnije sa sastanka Zajedničkog odbora ministara EU-a i Kanade koji se održao 4. prosinca 2017. u Bruxellesu.

Najvažniji rezultati

Prvi sastanak Zajedničkog odbora ministara EU-a i Kanade održao se 4. prosinca 2017. u Bruxellesu. Odbor je usvojio zajedničku izjavu.

„Mi smo u punom smislu riječi partneri sličnih razmišljanja, a nakon potpisivanja nedavnih sporazuma naši su odnosi prerasli u još dublje i snažnije partnerstvo. Mi smo s obje strane predani i s obje strane prije svega podupiremo multilateralizam i međunarodni poredak utemeljen na pravilima. Važnost toga se u današnje vrijeme ne smije podcijeniti. Naše je partnerstvo jako i korisno ne samo za naše građane, već i zato što je u službi određenog viđenja multilateralizma i svijeta.”

Federica Mogherini, visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

„Mi iz kanadske perspektive itekako cijenimo naše partnerstvo s Europskom unijom i danas više nego ikada cijenimo vrijednosti za koje se Europska unija zauzima u svijetu. Zauzima se za demokraciju, zauzima se za čvrst stav u korist ljudskih prava. Europska unija snažan je zagovornik međunarodnog poretka utemeljenog na pravilima. Mi to cijenimo, mi vas podupiremo i veoma smo zahvalni. Unaprijed se radujemo što ćemo u predstojećim danima i mjesecima na svim tim pitanjima surađivati kao saveznici.”

Chrystia Freeland, kanadska ministrica vanjskih poslova

Bilateralni odnos EU-a i Kanade

Odbor se složio s jačanjem bilateralne suradnje između EU-a i Kanade. Privremenom primjenom sporazuma o strateškom partnerstvu od 1. travnja 2017. i sveobuhvatnog gospodarskog trgovinskog sporazuma (CETA) od 21. rujna 2017. suradnja je ušla u novu eru.

Odbor je posebice raspravljao o načinima na koje se može pojačati sigurnosna i obrambena suradnja u područjima kao što su upravljanje krizama i sigurnost, kibersigurnost i reagiranje na hibridne prijetnje.

EU i Kanada također su se obvezale na suradnju u području rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena i djevojčica. Odbor je potvrdio da je će EU i Kanada supredsjedati sastankom ministrica vanjskih poslova koji će se održati u 2018.

Zajednički odbor ministara također je sagledao načine na koje se može ojačati suradnja EU-a i Kanade u trećim zemljama u regijama poput Latinske Amerike, Kariba i Afrike.

Koordinirano djelovanje u vanjskoj politici

Raspravljalo se i o nizu ključnih pitanja kojima se bavi međunarodna zajednica, uključujući situaciju u istočnoj Ukrajini, Siriju, Irak, Iran, Sjevernu Koreju, Venezuelu i Mjanmar/Burmu.

Globalna pitanja

EU i Kanada raspravljale su o globalnim pitanjima poput klimatskih promjena, ljudskih prava i demokracije, kao i i migracija i borbe protiv terorizma.

Svečano potpisivanje

Na marginama sastanka EU i Kanada potpisali su sporazum koji će im omogućiti međusobnu razmjenu klasificiranih podataka. Tim se sporazumom omogućuje bolja suradnja, među ostalim u okviru misija i operacija zajedničke sigurnosne i obrambene politike.