Idi na sadržaj
Pretplata na primanje e-pošte
Suradnja EU-a u području vanjske sigurnosti i obrane bit će ojačana s obzirom na izazove geopolitičkog okružja.

EU jača suradnju u području sigurnosti i obrane

Na sastanku na vrhu u Bratislavi u rujnu 2016. čelnici EU-a odlučili su dati novi poticaj europskoj vanjskoj sigurnosti i obrani jačanjem suradnje EU-a u tom području.

Kako bi tu predanost pretočili u djelo, čelnici EU-a u prosincu 2016. usvojili su zaključke kojima se:

 • potvrđuje provedbeni plan za sigurnost i obranu
 • pozdravlja prijedlog Europske komisije o europskom akcijskom planu obrane
 • poziva na hitne mjere za jačanje suradnje između EU-a i NATO-a.

Kronologija

5.12.2017.
Suradnja EU-a i NATO-a: novi prijedlozi
13.11.2017.
Prvi korak prema uspostavi PESCO-a
19.10.2017.
Europsko vijeće nastavilo s raspravama o PESCO-u
22.6.2017.
Europsko vijeće pozvalo na pokretanje trajne strukturirane suradnje
19.6.2017.
Vijeće pozdravilo napredak ostvaren u pogledu suradnje EU-a i NATO-a
Vidi cjelovitu kronologiju

Konkretne mjere za jačanje suradnje u području sigurnosti i obrane

U prosincu 2016. Europsko vijeće potvrdilo je provedbeni plan za sigurnost i obranu. Provedbenim planom utvrđuje se smjer u kojem će se razvijati sigurnosna i obrambena politika EU-a.

Ugledajući se na Globalnu strategiju EU-a, provedbeni plan usmjeren je na tri strateška prioriteta:

 • odgovor na vanjske sukobe i krize
 • izgradnju kapaciteta partnerâ
 • zaštitu EU-a i njegovih građana.

Konkretne mjere za postizanje tih ciljeva obuhvaćaju:

 • pokretanje koordiniranoga godišnjeg preispitivanja u području obrane (CARD) kako bi se povećala suradnja među državama članicama
 • uspostavu stalne strukturirane suradnje (PESCO) radi jačanja suradnje u području obrane među državama članicama koje su spremne na dodatnu suradnju
 • uspostavu Službe za vojno planiranje i provođenje (MPCC) kako bi se poboljšale strukture za upravljanje krizama
 • jačanje instrumenata EU-a za brzi odgovor, što obuhvaća borbene skupine EU-a i civilne sposobnosti.

1. Koordinirano godišnje preispitivanje u području obrane

Koordiniranim godišnjim preispitivanjem u području obrane (CARD) postigao bi se bolji uvid u izdatke za obranu, nacionalna ulaganja te istraživačke djelatnosti.

Preispitivanjem bi se povećala transparentnost i politička vidljivost europskih obrambenih sposobnosti. Među koristima ističu se:

 • bolje utvrđivanje nedostataka
 • produbljena suradnja u području obrane
 • bolji i usklađeniji pristup planiranju izdataka u području obrane.

2. Napredak prema stalnoj strukturiranoj suradnji

Ugovorom iz Lisabona predviđa se da skupina država članica može ojačati svoju suradnju u pitanjima obrane uspostavljanjem stalne strukturirane suradnje (PESCO).

Čelnici EU-a odlučili su 22. lipnja 2017. pokrenuti stalnu strukturiranu suradnju u svrhu jačanja europske sigurnosti i obrane. Kako bi ta suradnja započela, države članice postići će dogovor o zajedničkom popisu kriterija i preuzetih obveza, zajedno s konkretnim projektima koji se tiču sposobnosti.

Na marginama sastanka Vijeća 13. studenoga 2017. 23 države članice potpisale su obavijest, što je prvi korak prema uspostavi stalne strukturirane suradnje (PESCO).

3. Poboljšanje struktura za upravljanje krizama

Vijeće je 8. lipnja 2017. odlučilo da će uspostaviti Službu za vojno planiranje i provođenje (MPCC) u sklopu Vojnog stožera EU-a.

MPCC-om će se povećati sposobnost EU-a da reagira na brži, učinkovitiji i dosljedniji način.

Ta je služba na strateškoj razini odgovorna za operativno planiranje i provođenje neizvršnih vojnih misija ZSOP-a.

4. Jačanje instrumenata EU-a za brzi odgovor

Borbene skupine EU-a jedan su od instrumenata koji su EU-u na raspolaganju za brzu reakciju na krize i sukobe. To su vojne snage koje se mogu brzo razmjestiti na terenu.

Borbene skupine uspostavljene su 2005., ali dosad još nikad nisu razmještane, zbog političkih, tehničkih i financijskih prepreka.

U cilju jačanja sposobnosti brzog reagiranja EU-a čelnici EU-a odlučili su 22. lipnja 2017. zajednički snositi troškove razmještanja borbenih skupina. Trajno upravljanje financiranjem borbenih skupina na razini EU-a odvijat će se u okviru mehanizma Athena.

EU također radi na razvoju civilnih sposobnosti i poboljšanju učinkovitosti upravljanja civilnim kriznim situacijama, među ostalim s pomoću eventualnog kreiranja temeljne sposobnosti reagiranja.

Suradnja EU-a i NATO-a

Infografika – Zajednička izjava EU-a i NATO-a: provedba

Zajednička izjava EU-a i NATO-a: infografika Vidi potpunu infografiku

EU i NATO potpisali su 8. srpnja 2016. zajedničku izjavu o dodatnom jačanju suradnje u sedam strateških područja, a to su:

 • hibridne prijetnje
 • operativna suradnja, uključujući pomorska pitanja
 • kibersigurnost
 • obrambene sposobnosti
 • industrija i istraživanja
 • koordinirane vježbe
 • izgradnja kapaciteta.

Vijeće je zatim 6. prosinca 2016. potvrdilo zajednički skup od 42 prijedloga, koji je potvrdio i NATO.

Vijeće je 5. prosinca 2017. podržalo nove prijedloge za konkretne mjere u područjima kao što su:

 • borba protiv terorizma
 • žene
 • mir i sigurnost
 • vojna mobilnost.

Europski akcijski plan obrane

S obzirom na to da je 2015. iznos od 203 milijarde eura izdvojen za obranu, države članice EU-a zauzele su drugo mjesto u svijetu, nakon SAD-a, po iznosu vojne potrošnje.

Međutim, sredstva iz proračuna za obranu često se neefikasno upotrebljavaju zbog:

 • fragmentacije europskog obrambenog tržišta
 • skupog udvostručavanja vojnih kapaciteta
 • nedovoljne industrijske suradnje i nedostatka interoperabilnosti.

Kako bi se ti problemi riješili, Europska komisija predstavila je 30. studenoga 2016. europski obrambeni akcijski plan. Cilj je akcijskog plana:

 • ojačati troškovnu efikasnost u pogledu izdataka za obranu
 • poboljšati suradnju u području obrane
 • izgraditi jaču industrijsku osnovu.

Planom se utvrđuju tri ključne mjere:

 • uspostava Europskog fonda za obranu
 • poticanje ulaganja u obrambenu industriju
 • jačanje jedinstvenog tržišta za obranu.

Europsko vijeće pozdravilo je 22. lipnja 2017. Komunikaciju Komisije o Europskom fondu za obranu. Također je pozvalo na brz dogovor o prijedlogu za europski program industrijskog razvoja u području obrane.