Idi na sadržaj
Pretplata na primanje e-pošte

Agencije EU-a iz Londona se premještaju u Amsterdam i Pariz

Dvije agencije čije je sjedište trenutačno u Ujedinjenoj Kraljevini morat će biti premještene zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a. Na marginama Europskog vijeća (članak 50.) 22. lipnja 2017. čelnici 27 država članica EU-a poduprli su poseban postupak za premještanje tih agencija.

Postupak glasovanja 27 država članica

Na marginama sastanka Vijeća za opće poslove (članak 50.) 20. studenoga 2017. ministri 27 država članica EU-a glasovali su o premještanju dviju agencija EU-a sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini. Odabrana lokacija za EMA-u jest Amsterdam, Nizozemska, a za EBA-u Pariz, Francuska.

Infografika – Brexit: premještanje agencija sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini

Infografika – Premještanje dviju agencija EU-a s trenutačnim sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini Vidi potpunu infografiku

Infografika – Premještanje agencija EU-a

Premještanje agencija EU-a Vidi potpunu infografiku

Koji su koraci u postupku premještanja?

Postupak se sastojao od:

 1. ponuda država članica za smještaj jedne agencije ili njih obje koje su dostavljene do 31. srpnja 2017.
 2. ocjene ponuda koju je izradila Komisija na temelju dogovorenih kriterija, objavljene 30. rujna 2017.
 3. političke rasprave na temelju ocjene Komisije na marginama sastanka Vijeća za opće poslove (članak 50.) 17. listopada 2017.
 4. postupka glasovanja 27 država članica na marginama sastanka Vijeća za opće poslove (članak 50.) 20. studenoga 2017.

1. Ponude za smještaj agencija

Primljeno je osam ponuda za smještaj Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) i 19 ponuda za smještaj Europske agencije za lijekove (EMA).

2. Kriteriji ocjenjivanja

Dvadeset sedam čelnika EU-a postiglo je 22. lipnja dogovor o šest sljedećih kriterija:

 • postojanju jamstva da će agencija biti funkcionalna u trenutku izlaska Ujedinjene Kraljevine iz EU-a
 • dostupnosti lokacije
 • školama za djecu osoblja agencije
 • pristupu tržištu rada i zdravstvenoj skrbi za supružnike i djecu zaposlenika
 • kontinuitetu poslovanja
 • zemljopisnoj zastupljenosti.

Europska komisija objavila je 30. rujna ocjenu ponuda na temelju tih šest kriterija koje je dogovorilo 27 država članica EU-a.

3. Politička rasprava

Na marginama sastanka Vijeća za opće poslove (članak 50.) ministri 27 država članica EU-a održali su političku raspravu o premještanju dviju agencija EU-a.

Koje agencije EU-a trenutačno imaju sjedište u Ujedinjenoj Kraljevini?

Postoje dvije agencije Europske unije sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini. Obje se nalaze u Londonu.

Europska agencija za lijekove (EMA)

Osnovana 1995., Europska agencija za lijekove (EMA) odgovorna je za znanstveno ocjenjivanje, nadzor i praćenje sigurnosti lijekova u EU-u.

EMA je ključna za funkcioniranje jedinstvenog tržišta lijekova u EU-u.

Glavne zadaće EMA-e konkretno obuhvaćaju:

 • olakšavanje razvoja i dostupnosti lijekova
 • ocjenjivanje zahtjeva za odobrenje za stavljanje u promet
 • praćenje sigurnosti lijekova tijekom cijelog njihova životnog vijeka
 • pružanje informacija zdravstvenim djelatnicima i pacijentima.

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) radi na osiguravanju djelotvorne i dosljedne bonitetne regulative i nadzora diljem europskog bankovnog sektora. Njegovi su opći ciljevi:

 • održavanje financijske stabilnosti u EU-u
 • zaštita cjelovitosti, učinkovitosti i urednog funkcioniranja bankarskog sektora.

Glavna je zadaća EBA-e doprinijeti stvaranju jedinstvenih europskih pravila za bankarstvo.

Jedinstvenim pravilima nastoji se osigurati jedinstven skup usklađenih bonitetnih pravila za financijske institucije u cijelom EU-u. Time se želi stvoriti ravnopravne uvjete i osigurati visoku razinu zaštite za deponente, ulagače i potrošače.

Zadaća EBA-e također je procjena rizikâ i osjetljivosti u bankovnom sektoru EU-a putem redovitih izvješća o procjeni rizika i paneuropskih testiranja otpornosti.