Idi na sadržaj
Pretplata na primanje e-pošte
  • 4.12.2017.
  • 10:45
  • Priopćenje za javnost
  • 723/17
  • Međunarodna trgovina i carine

Infografika – Instrumenti trgovinske zaštite EU-a

EU radi na prvoj temeljitoj reviziji svojih instrumenata trgovinske zaštite nakon 1995. Vidi potpunu infografiku

Vijeće je 4. prosinca odobrilo nova pravila radi bolje zaštite EU-a od nepoštenih trgovačkih praksi. Ona će na snagu stupiti do 20. prosinca.

Novom antidampinškom metodologijom otkrit će se i ispraviti slučajevi u kojima su cijene uvezenih proizvoda umjetno snižene zbog intervencije države.

Danas jačamo naše antidampinške alate kako bismo mogli proizvođačima iz EU-a pružiti pošteno trgovinsko okruženje. Nova će pravila biti ključna u osiguravanju toga da nam svi naši trgovinski partneri prodaju svoje proizvode po nenarušenim cijenama te da se poštuje pošteno tržišno natjecanje.

Urve Palo, estonski ministar za trgovinu

Novim pravnim okvirom ukida se prijašnja razlika između tržišnih i netržišnih gospodarstava pri izračunu dampinga, dok se pritom zadržava ista razina zaštite za proizvođače. Komisija će sada trebati dokazati postojanje „znatnog narušavanja tržišta” u odnosu na razliku između prodajne cijene proizvoda i njegovih troškova proizvodnje. Na toj će osnovi biti moguće odrediti cijenu proizvoda na temelju, primjerice, cijene robe u zemlji sa sličnom razinom gospodarskog razvoja ili odgovarajućih nenarušenih međunarodnih troškova i cijena.

Komisija će izraditi i posebna izvješća o zemljama ili sektorima u kojima je došlo do narušavanja. U skladu s trenutačnom praksom pritužbe će podnositi poduzeća iz EU-a, ali će ih moći potkrijepiti izvješćima Komisije.

Sljedeći koraci

Tekst koji je 15. studenoga donio Europski parlament, a 4. prosinca Vijeće bit će potpisan 13. prosinca u Strasbourgu. Očekuje se da će u Službenom listu uredba biti objavljena 19. prosinca. Stupit će na snagu dan kasnije.

Osnovne informacije

Komisija je u studenome 2016. predložila ciljane izmjene antidampinške metodologije. Takva posebna prilagodba uredbi o instrumentima trgovinske zaštite, koja je također u postupku preispitivanja, formulirana je na način da se nijedna zemlja ne stavlja u povoljniji položaj te je u potpunom skladu s obvezama koje je EU preuzeo u okviru WTO-a.