Tovább
Feliratkozás hírlevélre

A honlapon található információk a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok és a szerzői jogi védelem hatálya alá tartoznak, továbbá a Tanács felelősségi nyilatkozata vonatkozik rájuk.

A honlap megtekintésével vagy használatával a felhasználó maradéktalanul elfogadja az alábbiakban ismertetett általános feltételeket.

A személyes adatok védelme

A Tanács elkötelezett a magánélet védelme iránt. A személyes adatok Tanács általi kezelésével kapcsolatban az egyének védelmének alapja egyrészt a 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, amely meghatározza azokat az elveket és kötelezettségeket, amelyeket az európai intézményeknek a személyes adatok kezelése során be kell tartaniuk, másrészt a 2004. szeptember 13-i 644/2004/EK tanácsi határozat, amely további végrehajtási szabályokat állapít meg a Tanács általi adatvédelemre vonatkozóan.

„Személyes adat” bármely olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. Azonosítható személy az olyan személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható, különösen a személy kilétére vonatkozó egy vagy több tényezőre vagy egy azonosító számra történő utalás révén.

Alapesetben a Tanács webhelyén vagy azon keresztül elérhető információkhoz való hozzáféréshez a felhasználónak nem kell személyes adatokat megadnia. Előfordulhat azonban, hogy bizonyos on-line szolgáltatások igénybevétele esetén – például tanácsi látogatás kérelmezésekor, vagy ha kérdéssel kíván fordulni a Tanács Közönségtájékoztatási Szolgálatához – formanyomtatványt kell kitölteni, amelyben meg kell adni bizonyos személyes adatokat, például az elérhetőségre vonatkozókat (családi és utónév, foglalkozás, postai cím, e-mail cím, telefonszám, vagy állampolgárság). A Tanács ezeket a személyes adatokat csak az egyes on-line szolgáltatások esetében meghatározott konkrét célok teljesítéséhez szükséges mértékben gyűjti.

Az adatkezelő (az Önről gyűjtött adatok kezeléséért felelős személy) adatai minden egyes online szolgáltatás esetében megtalálhatók az érintett szolgáltatásra vonatkozóan közzétett adatvédelmi nyilatkozatban és/vagy az intézmény adatvédelmi felelőse által az adatkezelési műveletekről vezetett közérdekű nyilvántartásban.

A weboldal PRADO részében megjelenített okmányok kizárólag olyan minták (vagy azok részletei), amelyeket a részt vevő ország (dokumentumgazda) internetes közzététel céljára hivatalosan bocsátott rendelkezésünkre. Valós személyes adatokat szükségtelenül nem tartalmaznak. A magánélet és a személyes adatok védelmét biztosítandó, (minták helyett) eredeti okmányok használata esetén a legmesszebbmenőkig gondoskodni kell arról, hogy a személyek azonosítására alkalmas részletek olvashatatlanok legyenek, kivéve, ha maguk az egyes adatok képezik a hozzájárulás tárgyát.

Az Önnek biztosított jogok gyakorlása céljából vagy további információkért közvetlenül az érintett adatkezelőhöz fordulhat. Lehetősége van kapcsolatba lépni a Tanács adatvédelmi felelősével is, amennyiben véleményét kívánja kérni az Önnel kapcsolatban vagy Ön által végzett adatkezelési műveletekről. Ha úgy véli, hogy jogait a személyes adatainak kezelése következtében megsértették, panaszt nyújthat be az európai adatvédelmi biztoshoz, aki a független felügyeleti hatóság szerepét tölti be.

Ez a honlap más internetes oldalakra vezető linkeket is tartalmazhat. Mivel a Tanácsnak nincs befolyása ezekre az oldalakra, azt javasoljuk, hogy ismerkedjen meg azok adatvédelmi nyilatkozataival.

Sütik

Ez a honlap igénybe veszi a Google, Inc. („Google”) által nyújtott „Google Analytics” honlapelemző szolgáltatást a honlap használatának elemzésére, illetve a Site Improve eszközt, melynek segítségével azonosíthatók és javíthatók a hozzáférési hibák. Erről a sütihasználati elveket ismertető oldalunkon találhat további információkat.

Jogi felelősségi nyilatkozat

A Tanács ezt a honlapot annak érdekében tartja fenn, hogy a nagyközönség számára könnyebben hozzáférhetővé tegye a tevékenységével, illetve a szakpolitikáival kapcsolatos általános információkat. Célunk, hogy ezek az információk naprakészek és tartalmilag pontosak legyenek. A honlapon található anyagokért azonban a Tanács semmiféle felelősséget nem vállal. Ezek az anyagok:

  • kizárólag általános jellegű információk, nem foglalkoznak sem magánszemély, sem bármely szervezet egyedi helyzetével,
  • nem feltétlenül átfogóak, teljesek, tartalmilag pontosak vagy naprakészek,
  • esetenként olyan külső honlapokra irányítanak tovább, amelyeket a Tanács szolgálatai nem befolyásolnak, és amelyekért a Tanács nem vállal felelősséget,
  • nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak (amennyiben konkrét tanácsra van szüksége, ajánlatos megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberhez fordulni).

Felhívjuk a figyelmét, hogy nem garantálható, hogy az online elérhető dokumentumok mindenben megegyeznek a hivatalosan elfogadott dokumentumok szövegével. Kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent európai uniós jogszabályok tekintendők hitelesnek.

Mindent elkövetünk, hogy minimálisra csökkentsük a technikai hibákból eredő fennakadásokat. Előfordulhat azonban, hogy a honlapunkon található egyes adatok vagy információk nem hibátlan fájlokban vagy formátumokban készültek, így nem tudjuk garantálni, hogy ilyen problémák szolgáltatásunkat nem szakítják meg vagy más módon nem befolyásolják. Amennyiben egy hibáról tudomást szerzünk, igyekszünk azt kijavítani. A Tanács azonban nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő közvetlen vagy közvetett károkért.

E felelősségi nyilatkozatnak nem célja, hogy az alkalmazandó nemzeti vagy európai uniós jogszabályokban megállapítottaktól eltérő módon korlátozza a Tanács felelősségét, vagy hogy kizárja annak felelősségét olyan ügyekben, amelyekért az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 340. cikke értelmében felelősségre vonható.