Tovább
Feliratkozás hírlevélre

Az Európai Tanács jelenlegi elnöke Donald Tusk. 2014. december 1-jén lépett hivatalba, elődjét, Herman Van Rompuy-t követve.

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke 
Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke 

Az elnök szerepét az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 15. cikke határozza meg. Az Európai Tanács elnökének feladatai közé tartozik:

 • elnököl az Európai Tanács ülésein és előmozdítja ezen intézmény munkáját
 • a Bizottság elnökével együttműködve és az Általános Ügyek Tanácsában folytatott munka alapján gondoskodik az Európai Tanács üléseinek előkészítéséről és a munka folyamatosságáról
 • segít az Európai Tanácson belüli kohézió és konszenzus megteremtésében
 • az Európai Tanács üléseit követően jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek

Az Európai Tanács elnöke az EU külső képviseletét is biztosítja állam-, illetve kormányfői szinten:

 • az EU közös kül- és biztonságpolitikájával (KKBP) kapcsolatos kérdésekben, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője mellett, aki hozzájárul a KKBP végrehajtásához, és egységének, konzisztenciájának és hatékonyságának biztosításához
 • nemzetközi csúcstalálkozókon, rendszerint az Európai Bizottság elnökével együtt

Az Európai Tanács elnöki funkciójának kialakulása

Az Európai Tanács elnöki posztja a Lisszaboni Szerződés 2009-es hatálybalépését követően vált állandó és teljes munkaidőben ellátandó munkakörré.

2009 előtt az Európai Tanács informális szervként működött, és az Európai Tanács vezetői tisztsége nem volt hivatalos. A vezető szerepet mindig az EU Tanácsának soros elnökségét betöltő tagállam állam-, illetve kormányfő látta el.

Kinevezés

Az Európai Tanács elnökét az Európai Tanács választja meg minősített többséggel.

Az elnök hivatali ideje két és fél évre szól, és egyszer megújítható. A szokásos gyakorlat szerint a soros elnökség feladata a választási folyamat koordinálása. Az Európai Tanács azon ülésén, amelyen az elnök megválasztásáról döntenek, a soros elnökséget betöltő ország miniszterelnöke vezeti az ülés ezen részét.

Az elnök ezzel párhuzamosan semmilyen nemzeti tisztséget nem tölthet be.

Személyzet

Az Európai Tanácsot és elnökét az EU Tanácsának Főtitkársága segíti.

Az elnök saját kabinettel rendelkezik. Beosztottai és irodája a Tanács Európa épületében található Brüsszelben (Belgium).

Herman Van Rompuy volt elnök beszél az EU nemzetközi színtéren való képviseletében betöltött szerepéről

Nemzetközi csúcstalálkozók

Az Európai Tanács elnöke az EU-t az alábbi 3 típusú nemzetközi csúcstalálkozón képviseli:

 1. kétoldalú csúcstalálkozók
  Ezeken az EU és stratégiai partnerei vesznek részt. A kétoldalú csúcstalálkozókra rendszeresen, általában évente egyszer kerül sor olyan partnerekkel, mint például Japán, USA, Oroszország, Dél-Afrika, Brazília és Kína. A csúcstalálkozók helyszíne felváltva Brüsszel és az érintett ország.
 2. nemzetközi szintű többoldalú csúcstalálkozók
  Az EU tagként vagy kulcsfontosságú nemzetközi szereplő révén meghívottként vesz részt a G7-ek, a G8-ak, a G20-ak találkozóján, illetve az ENSZ Közgyűlésén.
 3. uniós szintű többoldalú csúcstalálkozók
  Ezek közé soroljuk a keleti partnerség találkozóit, az EU–Afrika, az Ázsia–Európa és az EU–CELAC találkozót. A csúcstalálkozóknak otthont adó házigazda szerepe hagyományosan az EU Tanácsának soros elnökségét betöltő tagállamra hárult. 2014-től azonban már az EU Tanácsa is tart ilyen csúcstalálkozókat Brüsszelben. Ezeken a találkozókon az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfői, az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke, valamint a részt vevő országok állam-, illetve kormányfői vesznek részt.