Tovább
Feliratkozás hírlevélre
  • 2017.11.30.
  • 11:40
  • Sajtóközlemény
  • 710/17
  • Költségvetés

Infografika – 2018 EU budget

2018 EU budget compared to 2017 A teljes infografika megjelenítése

A Tanács és az Európai Parlament 2017. november 30-án külön-külön jóváhagyta az egyeztetőbizottság 2017. november 18-i ülésén a 2018. évi költségvetésről elért megállapodást. Ezzel a 2018-as uniós költségvetés elfogadásra került.

„Az Európai Parlament és a Tanács két fő prioritása a 2018-as pénzügyi évre azonos: a migráció és a biztonság kérdésének kezelése, valamint az európai innováció, növekedés és foglalkoztatás elősegítése. Meggyőződésem, hogy jó és kiegyensúlyozott eredményt értünk el, amelynek köszönhetően az unió cselekedni és reagálni tud a különböző igényekre.”

Märt Kivine, észt pénzügyminiszter és a Tanács főtárgyalója a 2018. évi költségvetésről folytatott megbeszéléseken

Több forrás a jelenleg futó programoknak

A 2018. évi uniós költségvetés 160,1 milliárd EUR kötelezettségvállalást irányoz elő. Ez 0,2%-os növekedést jelent az elmúlt hónapokban módosított 2017-es uniós költségvetéshez képest. A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben meghatározott kiadási plafon alatt 1,6 milliárd EUR összegű tartaléksáv áll rendelkezésre, ami lehetővé teszi, hogy az EU reagálni tudjon váratlanul fellépő szükségletekre.

A kifizetések teljes összege 144,7 milliárd EUR, ami 14,1%-os növekedést jelent 2017-hez képest. A kifizetések azért nőnek számottevő mértékben, mert a várakozások szerint a 2014–2020-as programok végrehajtása végre teljes sebességgel zajlik majd.

A fő prioritások erőteljes támogatása

A Tanács továbbra is különös figyelmet fordít a versenyképességbe, a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe való beruházásra, elsősorban az uniós hozzáadott értéket eredményező területeken. Ezt tükrözi az 1a. alfejezet (Intelligens és inkluzív növekedés) alá tartozó számos program megerősítése. A 2018-as költségvetés 11,2 milliárd EUR-t irányoz elő Horizont 2020 uniós kutatási és innovációs program számára, ami 8,4%-os növekedésnek felel meg a 2017-es uniós költségvetéshez képest. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköznek 2,7 milliárd EUR – vagyis 7,9%-kal több, mint 2017-ben – áll majd rendelkezésére a közlekedési, energiaügyi, illetve az információs és kommunikációs technológiákkal kapcsolatos projektek finanszírozására. A kkv-kat segítő COSME program is további forrásokhoz jutott (összesen 354 millió EUR-hoz, ami 1,4%-os növekedést jelent).

A fiatalok támogatása szintén kiemelt prioritás. Az Erasmus+ programra elkülönített pénzösszeg 12,1%-kal 2,3 milliárd EUR-ra nőtt. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (YEI) céljára 350 millió EUR-t különítettek el, hogy ezzel is javítani lehessen a fiatalok elhelyezkedési lehetőségeit. Az uniós intézmények a költségvetési tárgyalások során azt is hangsúlyozták, hogy fel kell gyorsítani a YEI végrehajtását. A fiataloknak az európai közösségek javára indított projektekben való önkéntes részvételét, illetve munkavállalását lehetővé tevő, újonnan létrehozott Európai Szolidaritási Testület is kapott forrásokat a költségvetésből.

A migrációval és a biztonsággal kapcsolatos kihívások sikeresebb kezelése érdekében a biztonsággal és az uniós polgársággal foglalkozó ügynökségek 940 millió EUR-t kapnak majd, ami 8,9%-kal több, mint 2017-ben. A többlettámogatás célja főként az Europol, az Eurojust és az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal megerősítése.

A környezetvédelmi és az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedésekre is több pénz áll rendelkezésre a LIFE program keretében, amely 523 millió EUR-t kap, 5,9%-kal többet, mint 2017-ben.

Csökken a Törökországnak nyújtott előcsatlakozási támogatás

A demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és a sajtószabadság törökországi helyzetére tekintettel az EU az eredeti bizottsági javaslathoz képest 105 millió EUR-val csökkentette az országnak nyújtott előcsatlakozási támogatást, és további 70 millió EUR-t tartalékol, ameddig az ország nem ér el mérhető és elégséges javulást e területeken.

A 2018-as uniós költségvetés továbbá 0,8 millió EUR-t irányoz elő az Európai Külügyi Szolgálat stratégiai kommunikációs képességének megerősítésére, hogy a Szolgálat megkezdhesse a félretájékoztatás elleni küzdelmet.

 

A 2018. évi uniós költségvetés fejezetei (millió EUR-ban kifejezve)

 

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1. Intelligens és inkluzív növekedés

77,534

66,624

- 1a. Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért

22,001

20,097

- 1b. Gazdasági, társadalmi és területi kohézió

55,532

46,527

2. Fenntartható növekedés: természeti erőforrások

59,285

56,084

3. Biztonság és uniós polgárság

3,493

2,981

4. Globális Európa

9,569

8,906

5. Igazgatás

9,666

9,666

Speciális eszközök

0,567

0,420

ÖSSZESEN

160,114

144,681

2017. évi költségvetés: elfogadták a kiigazításokat

A Tanács 2017. november 27-én azt a bizottsági javaslatot is jóváhagyta, amelynek célja, hogy a 2017. évi költségvetés számait aktualizálja úgy, hogy a tervezett kötelezettségvállalásokat 61 millió EUR-val, a tervezett kifizetéseket pedig 7,7 milliárd EUR-val csökkentse. Az EP hivatalosan 2017. november 30-án fogadta el a javaslatot.