Eiti į turinį
Prenumerata el. paštu

© Europos Sąjunga, 2017

Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį, jei nenustatyta kitaip.

Kai tekstinei ir įvairialypės terpės informacijai (garso, vaizdo informacijai, programinei įrangai ir t. t.) atgaminti ar naudoti būtina iš anksto gauti leidimą, tokiu leidimu panaikinamas pirmiau minėtas bendrasis leidimas ir jame aiškiai nurodomi visi naudojimo apribojimai.

Autorių teisių apribojimai interneto svetainės PRADO skiltyje

Jokiomis aplinkybėmis negalima: