Eiti į turinį
Prenumerata el. paštu

Euro grupė savo darbo programą priima kas 6 mėnesius. Programoje bendrai apibrėžiamos pagrindinės sritys, kuriose Euro grupė planuoja sutelkti pastangas ateinantį pusmetį.

Be to, joje pateikiamos būsimų Euro grupės susitikimų preliminarios darbotvarkės. Šios darbotvarkės yra orientacinio pobūdžio ir gali būti keičiamos priklausomai nuo aplinkybių.

2017 m. antro pusmečio prioritetai

Ekonominės politikos koordinavimas

2017 m. antrą pusmetį Euro grupė daug dėmesio skirs politikos priemonėms, kuriomis siekiama sustiprinti ilgesnio laikotarpio augimo ir užimtumo perspektyvas.
Euro grupė ne tik vykdys įprastą veiklą politikos koordinavimo srityje, bet ir toliau keisis geriausia nacionaline struktūrinių reformų, kuriomis siekiama padidinti ekonomikos atsparumą, įgyvendinimo praktika.

Euro grupė atidžiai stebės euro zonos valstybių narių pastangas užtikrinti patikimą fiskalinę politiką ir biudžeto padėtį visoje euro zonoje. Gruodžio mėn. ji įvertins euro zonos narių 2018 m. biudžeto planų projektus.

Šalys, kurioms taikoma ir kurioms buvo taikoma ekonominio koregavimo programa

Euro grupė toliau stebės pažangą, padarytą įgyvendinant ekonominio koregavimo programą Graikijoje, kurią planuojama vykdyti iki 2018 m. vidurio.

Be to, ji dalyvaus priežiūros po programos įgyvendinimo procese, vykdomame valstybėse, kurios anksčiau gavo finansinę paramą: Kipre, Airijoje, Portugalijoje ir Ispanijoje.

Priežiūros po programos įgyvendinimo tikslas yra nustatyti, ar yra rizikos, kad šalis gali nesugebėti grąžinti pagal programą gautų paskolų. Ši priežiūra nutraukiama, kai šalis yra grąžinusi bent apie 75 % paskolos.

Finansinis stabilumas

Euro grupė toliau daug dėmesio skirs finansiniam stabilumui euro zonoje ir šiuo metu atliekamam darbui siekiant dar labiau sustiprinti bankų sąjungą.

Kitos užduotys

Euro grupė toliau įdėmiai stebės pasaulio ekonomikos pokyčius ir rengs tarptautinius susitikimus, taip pat prireikus euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimus.

Jos darbo programoje taip pat bus atsižvelgta į šiuo metu vykstančias diskusijas dėl Sąjungos ateities ir dėl ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimo.