Eiti į turinį
Prenumerata el. paštu

Tarybos archyvas kaupia ir tvarko dokumentus, kuriuos Europos Sąjungos Taryba parengė arba gavo vykdydama savo funkcijas. Visuomenė gali susipažinti su archyvais, susijusiais su daugiau kaip prieš 30 metų užbaigtomis bylomis.

Duomenys apie fondus

Dokumentai paprastai yra pateikiami oficialiosiomis ES kalbomis, kurios buvo vartojamos juos rengiant.

Tarybos archyviniai fondai yra skirstomi pagal įvairius ES teisinio pagrindo etapus:

 • Europos anglių ir plieno bendrija (EAPB), kaip nustatyta Paryžiaus sutartimi (1952 m.) (CM1 fondas)
 • Europos ekonominė bendrija (EEB) ir Europos atominės energijos bendrija (EAEB), kaip nustatyta Romos sutartimis (1957 m.) (CM2 fondas)
 • Europos Sąjunga nuo Mastrichto sutarties iki Lisabonos sutarties (CM4 fondas)
 • Europos Sąjunga, kaip nustatyta Lisabonos sutartimi (CM8 fondas).

Šiuose fonduose taip pat saugomos bylos, susijusios su tarpvyriausybinėmis derybomis, pavyzdžiui:

 • derybos dėl sutarčių, pvz., Romos sutarčių (CM3 fondas)
 • ES plėtros derybos (CM5 fondas)
 • derybos, susijusios su Jaundės bei Lomės konvencijomis ir Kotonu susitarimu (CM6 fondas)
 • derybos, susijusios su Europos ekonomine erdve ir ES bei ES nepriklausančių šalių asociacijos tarybomis (CM7 fondas).

Tarybos archyvinį fondą daugiausia sudaro Tarybos posėdžių protokolai ir Europos Vadovų Tarybos susitikimų, Nuolatinių atstovų komiteto ir kitų komitetų posėdžių dokumentai. Jame taip pat saugomos biudžeto bylos ir bylos, susijusios su direktyvų, reglamentų ir sprendimų rengimu įvairiausiose politikos srityse.

Galimybė visuomenei susipažinti su dokumentais

Visuomenė gali susipažinti su bylomis ir dokumentais,nuo kurių parengimo praėjo daugiau kaip 30 metų. Dokumentų originalai siunčiami į ES istorinį archyvą, kuris saugomas Florencijoje esančiame Europos universitetiniame institute. Su dokumentų mikrokortomis ir (arba) elektroninėmis kopijomis galima susipažinti Tarybos archyve Briuselyje.

Kai kurios išimtys taikomos, pavyzdžiui, įslaptintų dokumentų atveju arba siekiant apsaugoti:

 • asmenų privatumą ir neliečiamumą
 • komercinius interesus, įskaitant intelektinę nuosavybę.

Bylas ir dokumentus, nuo kurių parengimo nepraėjo 30 metų, galima rasti viešame registre arba pateikus prašymą gauti dokumentą. 

Kaip susisiekti su archyvu

Vadinamajame mėlynajame vadove pateikiami valstybių narių užsienio reikalų ministerijų ir ES institucijų archyvų kontaktiniai duomenys ir informacija apie jų vietą, struktūrą, buvimą ir galimybę su jais susipažinti. 

Dėl susitikimo, pagalbos atliekant mokslinį tyrimą ar klausimų apie turimus fondus prašom kreiptis į Tarybos archyvą:

 • Central Archives of the Council of the European Union
   Rue de la Loi/Wetstraat 175
  B-1048 Bruxelles/Brussel
  Belgique/België
 • Tel.: +32 22819400
 • Siųsti el. laišką

Darbo laikas

Skaitykloje lankytojai gali lankytis pirmadieniais–penktadieniais nuo 9.00 val. iki 16.30 val. Atkreipkite dėmesį į tai, kad nuo 12.00 val. iki 14.00 val. naujų bylų iš saugyklų nepristatoma.

Prieš apsilankydami kreipkitės į Tarybos archyvą, kad susitartumėte dėl susitikimo.

Skaitykla yra Tarybos pastate Justus Lipsius (Briuselis), į ją patekti galima per įėjimą iš gatvės Belliard.