Eiti į turinį
Prenumerata el. paštu

Biblioteka suteikia galimybę susipažinti su įvairiais Tarybos darbui aktualiais spausdintais ir elektroniniais informacijos šaltiniais visomis oficialiomis ES kalbomis. Šie šaltiniai – tai:

  • žiniasklaida
  • bendro pobūdžio ir specializuoti periodiniai leidiniai
  • straipsniai
  • mokslo darbai
  • knygos
  • duomenų bazės.

Didžiąją dalį bibliotekos išteklių sudaro elektroniniai šaltiniai. Su visu šių išteklių turiniu galima susipažinti tik naudojantis TGS belaidžiu vietiniu tinklu Tarybos pastate.

Galimybė naudotis

Jeigu esate Tarybos darbuotojas, stažuotojas, valstybės narės delegatas arba kitos ES institucijos darbuotojas, į bibliotekos skaityklas galite pakliūti be jokių apribojimų. Mokslinės medžiagos paieškos ir (arba) informacijos paslaugos teikiamos gavus prašymą.

Rezervuokite vietą Tarybos bibliotekoje mokslinių tyrimų tikslais, kad galėtumėte susipažinti su straipsniais bei knygomis ir naudotis duomenų bazėmis.

Pagalba renkant mokslinę medžiagą

Jeigu esate mokslo darbuotojas arba studentas, galite prašyti leidimo naudotis Tarybos bibliotekoje esančiais ištekliais. Jeigu jums reikalinga pagalba atliekant mokslinį tyrimą, prašome pasirūpinti, kad jūsų prašymą gautume ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki jūsų numatomo apsilankymo.
Visuose prašymuose suteikti šią paslaugą turėtų būti nurodyta tiriama tema ir kalba, kuria pageidautumėte susipažinti su medžiaga. Bibliotekininkas parengs su jūsų tiriama tema susijusių turimų Tarybos bibliotekos kolekcijų išteklių nuorodų sąrašus.

Kolekcijos

Tarybos fondus sudaro keletas kolekcijų.

Pagrindinė kolekcija daugiausia yra susijusi su socialiniais ir politiniais, ekonominiais ir instituciniais pokyčiais ES ir jos valstybėse narėse, taip pat kaimyninėse šalyse ir šalyse partnerėse.

Kalbų kolekcija yra skirta kalbos priemonėms – žodynams, glosarijams, gramatikos šaltiniams, knygoms apie terminologiją, vertimą, lingvistiką ir informacinei medžiagai visose Tarybos politikos srityse.

Teisinę kolekciją sudaro teisinė ir jurisprudencinė medžiaga, apimanti įvairius ES ir tarptautinės teisės aspektus, taip pat valstybių narių ir trečiųjų valstybių jurisprudenciją.

Katalogas

Elektroninis katalogas suteikia jums galimybę ieškoti vieno elemento arba parengti informacinių leidinių sąrašą.

Bibliografija

Bibliografijos kolekciją sudaro informaciniai leidiniai ir mokslo darbai, susiję su Europos Vadovų Taryba, Europos Sąjungos Taryba ir jų generaliniu sekretoriatu.

Užsisakykite bibliotekos „Think Tank Review“ – mėnesinį publikacijų rinkinį politikos, ekonomikos ir visuomeniniais klausimais.

Tinklaraštis

Bibliotekos darbuotojai rašo tinklaraštį, kuriame pateikiami pranešimai ir bibliotekos pastabos apie renginius ES tematika, informuojama apie naujausius bibliotekos įsigytus leidinius ir pateikiama pasiūlymų, ką skaityti, taip pat pateikiama mėnesinė ekspertų grupių veiklos apžvalga.

Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad tinklaraštis išreiškia oficialią Tarybos poziciją bet kuriuo klausimu.