Eiti į turinį
Prenumerata el. paštu

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikime susitinka euro zonos valstybių ar vyriausybių vadovai, euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pirmininkas ir Europos Komisijos pirmininkas. Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimuose nustatomos euro zonos ekonominės politikos strateginės gairės.

Kas yra euro zona?

Euro zoną sudaro ES valstybės, kurių valiuta yra euras. Šiuo metu jai priklauso 19 valstybių narių.

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimų vaidmuo

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikime nustatomos politikos gairės, siekiant užtikrinti sklandų ekonominės ir pinigų sąjungos veikimą. Tai padeda koordinuoti euro zonos valstybių narių visų atitinkamų sričių politiką.

Be to, kai aukštu lygiu reguliariai diskutuojama apie konkrečius su naryste euro zonoje susijusius įsipareigojimus, euro zonos valstybės gali formuoti nacionalinę politiką labiau atsižvelgdamos į euro zonos aspektą.

Euro zonos klausimai yra politiniu ir ekonominiu požiūriu svarbūs visoms ES valstybėms, todėl jie reguliariai svarstomi ir Europos Vadovų Tarybos susitikimuose.

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimai

Pagal Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos (SSKV) ekonominėje ir pinigų sąjungoje, euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimai turėtų vykti bent du kartus per metus. Jei įmanoma, jie turėtų būti rengiami Briuselyje po Europos Vadovų Tarybos susitikimų.

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimai rengiami vadovaujantis konkrečiomis darbo tvarkos taisyklėmis, priimtomis 2013 m. kovo 14 d.

Dokumentai

2015 07 13
Pirmininko Donaldo Tusko kalba po 2015 m. liepos 12 d. euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo dėl Graikijos

 2015 m. liepos 12 d. euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo spaudos konferencijoje Pirmininkas Donaldas Tuskas pristatė posėdžio rezultatus

2015 07 07
Pirmininko Donaldo Tusko kalba apie suderintas 2015 m. liepos 7 d. euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo dėl Graikijos išvadas

 2015 m. liepos 7 d. euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo spaudos konferencijoje Pirmininkas Donaldas Tuskas pristatė suderintas susitikimo išvadas

2015 07 06
Pirmininko Donaldo Tusko kvietimas euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo nariams

Pirmininkas Donaldas Tuskas išsiuntė kvietimą euro zonos valstybių ar vyriausybių vadovams į euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimą, įvyksiantį 2015 m. liepos 7 d., antradienį, 18.00 val.

2015 06 22
Pirmininko Donaldo Tusko kalba euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo spaudos konferencijoje

 Pirmininkas Donaldas Tuskas pristatė 2015 m. birželio 22 d. įvykusio euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatus

2015 06 22
Pirmininko Donaldo Tusko kalba prieš euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimą, 2015 m. birželio 22 d.

Pirmininko Donaldo Tusko kalba prieš euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimą, 2015 m. birželio 22 d.

2015 06 19
Statement by President Donald Tusk on the Euro Summit on Monday 22 June 2015

 President Donald Tusk decided to convene a Euro Summit on Greece on Monday 22 June evening.

Nariai

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimuose dalyvauja euro zonos valstybių ar vyriausybių vadovai, euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pirmininkas ir Europos Komisijos pirmininkas. Be to:

  • dalyvauti pakviečiamas Europos Centrinio Banko pirmininkas
  • dalyvauti gali būti pakviečiamas Euro grupės pirmininkas, nes Euro grupė yra atsakinga už pasirengimą euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimams ir su jais susijusią tolesnę veiklą
  • susitikime kalbėti gali būti pakviečiamas ir Europos Parlamento pirmininkas.

Tam tikrais atvejais, ne rečiau kaip vieną kartą per metus, Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos (SSKV) ratifikavusių euro zonai nepriklausančių valstybių narių vadovai taip pat dalyvauja euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimuose.

Pirmininko Donaldo Tusko pokalbis su žiniasklaidos atstovais prieš 2015 m. birželio 22 d. euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimą
Pirmininko Donaldo Tusko pokalbis su žiniasklaidos atstovais prieš 2015 m. birželio 22 d. euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimą

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pirmininkas

Euro zonos vadovai euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pirmininką renka paprasta balsų dauguma tuo pačiu metu, kai Europos Vadovų Taryba renka savo pirmininką. Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pirmininko kadencija yra 2,5 metų.

Pirmininkas yra atsakingas už euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimų sušaukimą, pirmininkavimą ir vadovavimą jiems. Be to, jis aptaria euro zonos klausimus su Komisijos pirmininku ir Euro grupės pirmininku.

Po kiekvieno euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pirmininkas atsiskaito Europos Parlamentui. Apie pasirengimą euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimams ir jų rezultatus jis praneša ir visoms euro zonai nepriklausančioms valstybėms narėms.

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimų istorija

Pirmą kartą euro zonos vadovai į euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimą susirinko 2008 m. spalio 12 d. Paryžiuje, kur susitarė imtis suderintų veiksmų, kad būtų reaguojama į ekonomikos krizę. Kiti tokios sudėties susitikimai buvo surengti 2010 m. gegužės mėn., 2011 m. kovo mėn., 2011 m. liepos mėn. ir 2011 m. spalio mėn. Briuselyje. 2012 m. euro zonos klausimai daugiausia buvo sprendžiami Europos Vadovų Tarybos susitikimuose.

2012 m. kovo 1–2 d. vykstant Europos Vadovų Tarybos susitikimui, 25 Europos šalių vadovai pasirašė Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje (SSKV). Be kita ko, šioje 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusioje sutartyje buvo oficialiai įtvirtintas euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimas.

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimų organizavimas ir jų pirmininko vaidmuo apibrėžtas SSKV 12 straipsnyje.

Įsigaliojus SSKV, pirmasis euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimas įvyko 2013 m. kovo 14 d.

2010–2013 m. euro zonos valstybių ar vyriausybių vadovų priimti dokumentai

2010–2013 m. laikotarpiu euro zonos vadovų priimti dokumentai pateikiami čia: