Eiti į turinį
Prenumerata el. paštu

Savaitės posėdžiai

2017 12 10–13
Užsienio reikalų taryba, 2017 m. gruodžio 10–13 d.

Tarybos posėdis įvyko gruodžio 10–13 d. Buenos Airėse (Argentina), vykstant 11-tai Pasaulio prekybos organizacijos ministrų konferencijai. Taryba priėmė išvadas konferencijos pradžioje ir pabaigoje.

2017 12 11
Užsienio reikalų taryba, 2017 12 11

Vyriausioji įgaliotinė ir užsienio reikalų ministrai susitiko su Izraelio Ministru Pirmininku Benjaminu Netanyahu. Po to Taryba aptarė pastarojo meto įvykius platesniame Artimųjų Rytų regione, tolesnę veiklą, susijusią su lapkričio 29–30 d. įvykusiu Afrikos Sąjungos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimu, ir atnaujintą pagalbos prekybai strategiją. Pietų metu užsienio reikalų ministrai su G 5 Sahelio šalių grupės ministrais aptarė, kaip toliau stiprinti bendradarbiavimą.

2017 12 11–12
Žemės ūkio ir žuvininkystės taryba, 2017 12 11–12 d.

Taryba pasiekė politinį susitarimą dėl 2018 m. leidžiamo sužvejoti kiekio Atlanto vandenyne ir Šiaurės jūroje ir pasikeitė nuomonėmis apie maisto ir ūkininkavimo ateitį.

2017 12 12
Bendrųjų reikalų taryba (50 str.), 2017 12 12

ES 27 ministrai aptarė derybų dėl „Brexit’o“ dabartinę padėtį ir pasirengė 2017 m. gruodžio 15 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (50 straipsnis).

2017 12 12
Bendrųjų reikalų taryba, 2017 12 12

Taryba tęsė pasirengimą gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimui. Be to, ji priėmė savo derybinę poziciją dėl Europos gynybos pramonės plėtros programos ir patvirtino bendrą trijų institucijų deklaraciją dėl 2018–2019 m. ES teisėkūros prioritetų.

2017 12 14–15
Europos Vadovų Taryba, 2017 m. gruodžio 14–15 d.

ES vadovai aptars tam tikrus aktualiausius klausimus, įskaitant gynybos, migracijos, užsienio reikalų, socialinius, švietimo ir kultūros klausimus.

2017 12 15
Europos Vadovų Taryba (50 straipsnis), 2017 12 15

Europos Vadovų Taryba (50 straipsnis) ES 27 sudėtimi apžvelgs naujausius pokyčius derybose dėl „Brexit’o“.

2017 12 15
Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimas, 2017 12 15

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikime bus svarstomi ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) ir bankų sąjungos klausimai.

Jei vertimo nėra, turinys rodomas originalo kalba