Eiti į turinį
Prenumerata el. paštu

Savaitės posėdžiai

2017 12 10–13
Užsienio reikalų taryba, 2017 m. gruoždio 10 d.

Tarybos posėdis įvyks Buenos Airėse (Argentina) vykstant 11-osios Pasaulio prekybos organizacijos ministrų konferencijai.

2017 12 11–12
Žemės ūkio ir žuvininkystės taryba, 2017 12 11–12 d.

Taryba turėtų susitarti dėl 2018 m. žvejybos galimybių Atlanto vandenyne ir Šiaurės jūroje ir aptarti Komisijos komunikatą „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“.

2017 12 11
Užsienio reikalų taryba, 2017 12 11

Taryba aptars padėtį Irake ir Artimuosiuose Rytuose, bendradarbiavimą su Sahelio G 5 šalių grupe ir prekybos bei vystymosi strategijas. Numatoma, kad Taryba priims sprendimą, kuriuo nustatomas nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas.

2017 12 12
Bendrųjų reikalų taryba, 2017 12 12

Taryba tęs pasirengimą gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimui ir turėtų patvirtinti trijų institucijų bendrą pareiškimą dėl laikotarpio iki šios kadencijos pabaigos ES teisėkūros prioritetų. Komisija pateiks 2018 m. metinę augimo apžvalgą.

2017 12 12
Bendrųjų reikalų taryba (50 str.), 2017 12 12

ES 27 ministrai surengs debatus dėl derybų dėl „Brexit’o“ dabartinės padėties artėjant Europos Vadovų Tarybos susitikimui (50 straipsnis).

2017 12 14–15
Europos Vadovų Taryba, 2017 12 14–15

ES vadovai aptars tam tikrus aktualiausius klausimus, įskaitant gynybos, migracijos, užsienio reikalų, socialinius, švietimo ir kultūros klausimus.

2017 12 15
Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimas, 2017 12 15

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikime bus svarstomi ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) ir bankų sąjungos klausimai.

2017 12 15
Europos Vadovų Tarybos susitikimas (50 straipsnis), 2017 12 15

Europos Vadovų Taryba (50 straipsnis) ES 27 sudėtimi apžvelgs naujausius pokyčius derybose dėl „Brexit’o“.