Eiti į turinį
Prenumerata el. paštu
Svarbiausios 4-ojo ES ir Ukrainos asociacijos tarybos posėdžio akimirkos

Pagrindiniai rezultatai

2017 m. gruodžio 8 d. surengtas 4-asis ES ir Ukrainos asociacijos tarybos posėdis.

Susitikome pirmą kartą po to, kai įsigaliojo mūsų asociacijos susitarimas ir bevizis režimas ukrainiečiams, vykstantiems į ES. Šie du pasiekimai rodo, kad glaudžiai bendradarbiaudami galime pasiekti tikrai apčiuopiamų ir teigiamų rezultatų mūsų piliečiams.

ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini

Pasibaigus Asociacijos tarybos posėdžiui, paskelbtas bendras ES vyriausiosios įgaliotinės Federicos Mogherini ir Ukrainos Ministro Pirmininko Volodymyro Groysmano pareiškimas.

Taryba apžvelgė ES ir Ukrainos dvišalių santykių padėtį. Ji įvertino pažangą įgyvendinant ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą.

Taryba išnagrinėjo Ukrainoje vykstantį reformų procesą, kuris yra politinio dialogo ir bendradarbiavimo dalis. Taryba aptarė kovą su korupcija ir teismų sistemos reformas.

Taryba apžvelgė ekonominę padėtį ir ES bendradarbiavimą su Ukraina. Ji apžvelgė reformas, vykdomas keliose srityse, be kita ko, finansų, energetikos, sveikatos ir švietimo srityse.

Taryba aptarė dvišalę prekybą ir išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės sukūrimą.

Be to, ES vyriausioji įgaliotinė Federica Mogherini ir Ministras Pirmininkas Volodymyras Groysmanas aptarė padėtį Rytų Ukrainoje ir neteisėtai aneksuotame Kryme bei Sevastopolyje, taip pat kitus regioninius klausimus.

Asociacijos tarybos posėdžio metu jie dalyvavo pasirašant:

– finansavimo susitarimą dėl ES paramos programos Rytų Ukrainai; tai 50 mln. € įnašas, skirtas vietos valdžiai, ekonomikos atsigavimui, visuomeniniam saugumui ir socialinei sanglaudai stiprinti vyriausybės kontroliuojamose srityse Donecko ir Luhansko regionuose;

– finansavimo susitarimą, kuriuo bus padedama Ukrainai dalyvauti įgyvendinant ES strategiją dėl Dunojaus regiono ir sudaromos sąlygos, kad ji galėtų visapusiškai integruotis į Dunojaus tarpvalstybinę programą, skirtą tvariam ekonomikos augimui ir bendradarbiavimui Dunojaus baseine skatinti.