Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana

Padomes ēkas

Pārskats

Informācija par ēkām, ko izmanto Eiropadome, ES Padome un PĢS

"Europa" ēka

"Europa" ēkā notiek Eiropadomes, ES Padomes un citu augsta līmeņa struktūru sanāksmes.

"Justus Lipsius" ēka

"Justus Lipsius" ēka ir Padomes un tās Ģenerālsekretariāta galvenā mītne, un tajā notiek Eiropadomes sanāksmes.

"Lex" ēka

 "Lex" ēkā atrodas Padomes Ģenerālsekretariāta tulkošanas dienests  

Padomes administrācija – Padomes Ģenerālsekretariāts – iepriekš bija izkaisīts vairākās ēkās visā Briselē. Lai optimizētu tā iekšējo darbību un izmaksas, ES Padome izstrādāja ēku programmu, kuras mērķis bija pārgrupēt visu iestādes administratīvo darbu un sanāksmes mazākā skaitā blakus esošu ēku.

Šī ēku programma arī bija reakcija uz mainīgajām funkcionālām vajadzībām:

  • Eiropadomes lēmumu rīkot visas sanāksmes Briselē, aizstājot iepriekšējo rotāciju pa dalībvalstīm,
  • ES paplašināšanos, kas 10 gadu laikā iekļāva 13 valstis,
  • Lisabonas līguma pieņemšanu, ar ko tika radīts pastāvīga Eiropadomes priekšsēdētāja amats.

Esošā "Justus Lipsius" ēka tika daļēji pārveidota, un tika iegādāta otra ēka "Lex", lai tajā izvietotu augošo skaitu tulkošanas nodaļu. 2017. gada janvārī ekspluatācijā tika nodota jauna ēka, "Europa" ēka; paredzēts, ka tajā notiks Padomes un Eiropadomes sanāksmes.

"Justus Lipsius" ēka

Kopš 1995. gada "Justus Lipsius" ēka ir ES Padomes un Padomes Ģenerālsekretariāta mītne. Ar Nicas līguma stāšanos spēkā tajā provizoriski sāka rīkot Eiropadomes sanāksmes. Kopš 2017. gada sākuma ES Padomes un Eiropadomes sanāksmes ir pārceltas uz jauno "Europa" ēku.

"Lex" ēka

Kopš 2007. gada "Lex" ēkā atrodas Padomes Ģenerālsekretariāta tulkošanas dienests. Nodaļas iepriekš atradās vairākās ēkās visā Briselē. "Lex" ēkā zem viena jumta apvienotas visas valodu nodaļas, un tajā atrodas arī jaunās nodaļas, kas pievienojās līdz ar ES paplašināšanos.

"Europa" ēka

"Europa" ēkā notiek Eiropadomes, ES Padomes un citu augsta līmeņa struktūru sanāksmes. Tā tiek izmantota kopš 2017. gada sākuma.

Citas ēkas

Informācijas centrs "Info Point Europa"

Šo publisko informācijas centru kopīgi pārvalda Padome un Komisija.

Eiropas kongresu centrs (Luksemburga)

Saskaņā ar Līgumu noteikumiem Eiropas Savienības Padome aprīlī, jūnijā un oktobrī sanāksmes rīko Luksemburgā. Šajos mēnešos Padome īrē Eiropas kongresu centra telpas no Luksemburgas valdības.

"Neder-over-Hembeek"

Šī ir Ģenerālsekretariāta centrālās noliktavas ēka, kas atrodas uz ziemeļiem no Briseles. Tajā ir viena zāle ar kopējo platību 4 400 m2. Noliktavas ēka ir kopīga ar citām ES iestādēm.