Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana

Padomei palīdz Eiropas Savienības dalībvalstu valdību Pastāvīgo pārstāvju komiteja (Coreper) un vairāk nekā 150 šauri specializētas darba grupas un komitejas, kuras sauc par Padomes darba sagatavošanas struktūrām.

Darba sagatavošanas struktūras var iedalīt divās galvenajās kategorijās:

  1. Komitejas, kas izveidotas ar līgumiem, starpvaldību lēmumiem vai ar Padomes aktu - tās lielākoties ir pastāvīgas un tām pārsvarā ir iecelts vai ievēlēts priekšsēdētājs.
  2. Komitejas un darba grupas, ko izveidojusi Pastāvīgo pārstāvju komiteja - tās izskata ļoti specifiskus jautājumus un tos vada pārstāvis no valsts, kurai tobrīd ir rotējošā sešu mēnešu prezidentūra Padomē.

Turklāt konkrētam mērķim var izveidot arī ad hoc komitejas, kas beidz pastāvēt, kad ir izpildījušas savu uzdevumu.