Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana

Padomes dokumentu publiskajā reģistrā ir atsauces uz Padomes dokumentiem vai to saturu, sākot no 1999. gada.

Dokumentus, kuru saturs ir publiski pieejams, var apskatīt tieši uz ekrāna. Citiem dokumentiem var lūgt piekļuvi.

Infografika – Kā piekļūt Padomes dokumentiem

Kā piekļūt Padomes dokumentiem Skatīt visu infografiku

Svarīgākie dokumenti

Sanāksmju darba kārtības

Rezultāti un sanāksmju protokoli

Turklāt sadaļā "Sanāksmes" ir atsevišķa tīmekļa vietne katrai Padomes, Eiropadomes un Eurogrupas sanāksmei. Šajā vietnēs tiek regulāri publicēta informācija saistībā ar sanāksmēm, piemēram, "Informatīva piezīme" (informatīva piezīme pirms Padomes sanāksmes), darba kārtība, "A" punktu saraksts un/vai dalībnieku saraksts.

Paziņojumi presei

Atgādinām, ka visjaunākos paziņojumus presei var atrast sadaļā "Paziņojumi presei", kur pieejami:

  • Padomes paziņojumi presei, kas publicēti, sākot no 2014. gada 1. janvāra,
  • paziņojumi un runas, kas publicēti Eiropadomes priekšsēdētāja vārdā vai ar ko nākusi klajā Eurogrupa kopš 2009. gada beigām.

Ja jums ir nepieciešams vecāks paziņojums presei (kas izdots līdz 2014. gada 1. janvārim), varat to meklēt reģistrā. Temata laukā izvēlieties "Prese" un dokumenta veida laukā – "Paziņojums presei", un laukā "Vārdi tematā" norādiet Padomes tematu (piemēram, "ekonomika un finanses").

Padomes secinājumi

Lai atrastu jaunākos secinājumus, izmantojiet attiecīgo lapu tīmekļa vietnē.

Lai atrastu konkrētus secinājumus, jūs varat meklēt reģistrā, laukā "Vārdi tematā" norādot "Padomes secinājumi" un laukā "Sanāksmes datums" norādot Padomes sanāksmes datumu. Tāpat jūs varat arī meklēt, laukā "Vārdi tematā" norādot "Padomes secinājumi" un laukā "Dokumenta datums" norādot laikposmu (piemēram, no 1/05/2015 līdz 30/06/2015).

Ja jūs meklējat Padomes secinājumus par konkrētu tematu, tad laukā "Vārdi tematā" varat norādīt "Padomes secinājumi" un dažus temata atslēgvārdus (piemēram, "Padomes secinājumi" un "vide" – Padomes secinājumiem, kas attiecas uz vides jautājumiem).

Sagatavošanas dokumenti

Sagatavošanas dokumenti tiek izstrādāti, kad Padomes darba grupas izskata tiesību aktu projektus. Visiem sagatavošanas dokumentiem, kuri ir saistīti ar konkrētu priekšlikumu, kas tiek apspriests Padomē, ir unikāls starpiestāžu kods, ko piešķir Komisija.

Ja jūsu rīcībā ir dokuments, kas saistīts ar jūs interesējošu tiesību akta projektu, starpiestāžu kodu jūs varat atrast dokumenta pirmajā lappusē, ierāmētu kreisajā augšējā stūrī. Šo kodu ierakstot laukā "Starpiestāžu kods", jūs iegūsiet sarakstu ar visiem reģistrā pieejamiem dokumentiem saistībā ar attiecīgo tiesību aktu.

Ja dokumenta jums nav, tad, lai atrastu jūs interesējošā tiesību akta projekta starpiestāžu kodu, varat izmantot lauku "Vārdi tematā". Ierakstiet tiesību akta projekta temata atslēgvārdus, un jūs iegūsiet dokumentu sarakstu. Uzklikšķiniet uz treknrakstā iezīmēto atsauces numuru kādam no ST dokumentiem, un tad nokļūsiet pie dokumenta informācijas lapas. Šajā lapā ir skaidri redzams starpiestāžu numurs.

Valodas

Reģistrā jūs varat atrast dokumentus, kuru saturs ir pieejams:

  • tikai vienā valodā,
  • vairākās valodās (piemēram, daļa dokumenta angļu, daļa spāņu un daļa vācu valodā),
  • visās ES oficiālajās valodās.

Jāatceras, ka valodas izvēle var ietekmēt jūsu meklēšanas rezultātus. Piemēram, lai atrastu Pastāvīgo pārstāvju komitejas protokolu kopsavilkumus, jums laukā "Dokumenta valoda" jāizvēlas "Visas valodas". Izvēloties tikai vienu valodu, jūs varat nesaņemt nevienu rezultātu.