Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana

Eiropadomes secinājumus pieņem katrā Eiropadomes sanāksmē. Tos izmanto, lai apzinātu noteiktus jautājumus, kas ir svarīgi Eiropas Savienībai, un lai izklāstītu konkrētas veicamās darbības vai sasniedzamos mērķus. Eiropadomes secinājumos var noteikt arī termiņu, kādā jāpanāk vienošanās par kādu jautājumu vai jāiesniedz leģislatīvs priekšlikums. Šādā veidā Eiropadome var ietekmēt un virzīt ES politisko programmu.

Pirms Eiropadomes sanāksmes Eiropadomes priekšsēdētājs izstrādā secinājumu pamatnostādnes. Pēc tam tās apspriež Vispārējo lietu padomes sanāksmē un vēlāk pieņem Eiropadomes sanāksmē. Secinājumus pieņem visas ES dalībvalstis vienprātīgi.

Kopš 2004. gada Eiropadomes secinājumi ir pieejami oficiālo dokumentu publiskajā reģistrā.

Pirms 2004. gada izstrādātie secinājumi ir pieejami, klikšķinot uz zemāk norādītajām saitēm.

Eiropadome arī rīko neformālas vai ārkārtas valstu vai valdību vadītāju sanāksmes, dažkārt ar kādu trešo valsti (valsti ārpus ES). Pēc šīm sanāksmēm vadītāji parasti pieņem paziņojumu vai deklarāciju, nevis oficiālus secinājumus.

Šie dokumenti publiskajā reģistrā nav pieejami. Kopš 2004. gada pieņemtie tāda veida dokumenti ir norādīti šeit:

  • neformālas vai ārkārtas sanāksmes:
  • sanāksmes ar Turciju:
  • citi paziņojumi:

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropadomes secinājumi ir pieejami vienīgi to valstu valodās, kuras attiecīgajā laikā bija ES dalībvalstis.