Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana

Sanāksmes šajā nedēļā

18.12.2017.
Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padome

Ministri galveno uzmanību pievērsīs tīras enerģijas tiesību aktu kopumam. Gaidāms, ka viņi pārrunās jautājumus, kas saistīti ar atjaunojamiem energoresursiem, iekšējo elektroenerģijas tirgu un pārvaldību.

Ja tulkojums nav pieejams, saturs parādās oriģinālvalodā