Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana
Spilgtākie mirkļi priekšsēdētāja Tuska uzrunā preses konferencē ĀS un ES samitā 2017. gada 30. novembrī

Galvenie rezultāti

Piektais Āfrikas Savienības un Eiropas Savienības (ĀS un ES) samits notika 2017. gada 29. un 30. novembrī Abidžanā, Kotdivuārā.

Āfrikas Savienības un ES samitā pulcējās ES un Āfrikas vadītāji, lai noteiktu turpmāko sadarbības virzību starp Eiropu un Āfriku.

Viņi pieņēma kopīgu paziņojumu, kurā izklāstītas kopīgas prioritātes attiecībā uz ES un Āfrikas partnerību četrās stratēģiskās jomās:

 • jauniešu ekonomiskās iespējas,
 • miers un drošība,
 • mobilitāte un migrācija,
 • sadarbība pārvaldības jomā.

"Kā Jūs zināt, Eiropas Savienība ir Āfrikas lielākā partnere un tuvākais kaimiņš. Tā ir arī Āfrikas lielākā investore, lielākā tirdzniecības partnere, lielākā attīstības palīdzības un humānās palīdzības sniedzēja, kā arī lielākā miera un drošības veicinātāja. Un šis samits apliecināja mūsu apņemšanos mūsu partnerību stiprināt vēl vairāk."

Priekšsēdētājs Tusks preses konferencē Āfrikas Savienības un ES samitā 2017. gada 30. novembrī

Vadītāji arī pieņēma kopīgu paziņojumu par migrantu stāvokli Lībijā, kurā nosodīja noziedzīgo grupējumu necilvēcīgo attieksmi pret migrantiem un bēgļiem.

Ieguldīt jauniešos

Samitā Āfrikas un ES vadītāji koncentrējās uz ieguldīšanu jaunatnē. Tā ir viena no galvenajām Āfrikas un ES prioritātēm, jo 60 % Āfrikas iedzīvotāju ir jaunāki par 25 gadiem.

Priekšsēdētājs Donalds Tusks savā atklāšanas uzrunā samitā uzsvēra kopējo vēlmi ieguldīt jaunatnē:

"Es arī īpaši vēlētos sveikt Āfrikas un Eiropas jauniešus, kuri šodien ir kopā ar mums. Jūsu pārstāvētā grupa pēdējos mēnešos ir centīgi strādājusi. Un jūs pamatoti sagaidāt, lai mēs, apspriežot prioritātes un darbības turpmākajiem gadiem, jūs uzklausītu un iesaistītu to īstenošanā, jo jūs esat tie, kas vēlāk turpinās iesākto. Mūsu uzdevums kā vadītājiem ir pieņemt lēmumus, kas nākotni padarīs drošāku un pārticīgāku visiem mūsu jauniešiem – gan Āfrikā, gan Eiropā.”

Priekšsēdētājs Donalds Tusks piektās Āfrikas Savienības un Eiropas Savienības samita atklāšanas ceremonijā Abidžanā.

Samita ietvaros vadītājiem tika iesniegts jaunais ES ārējo investīciju plāns. Šā investīciju plāna mērķis ir līdz 2020. gadam Āfrikā stimulēt ieguldījumus €44 miljardu apmērā, tādējādi radot jaunas darba iespējas jauniešiem visā Āfrikas kontinentā.

Mobilitāte un migrācija

ES un Āfrikas vadītāji vienojās atbalstīt studentu, akadēmisko mācībspēku un pētnieku mobilitāti visā Āfrikas kontinentā. Viņi arī vienojās uzlabot apmaiņas programmas starp Āfriku un Eiropu, piemēram, "Erasmus +".

Attiecībā uz migrāciju vadītāji apsprieda, kā novērst migrantu kontrabandu un kā kopīgi risināt neatbilstīgas migrācijas pamatcēloņus.

Attiecībā uz situāciju Lībijā ES un Āfrikas vadītāji apņēmās strādāt kopā, lai izbeigtu necilvēcīgo izturēšanos pret migrantiem un bēgļiem šajā valstī.

Viņi pieņēma kopīgu paziņojumu, kurā pausts aicinājums sadarboties starptautiskā mērogā, lai pret tiem, kas pastrādā šādus noziegumus, cīnītos gan Lībijā, gan ārpus tās, un sauktu viņus pie atbildības.

"Migrācijai ir būtiska ietekme uz abiem mūsu kontinentiem. Tāpēc mums ir kopīga atbildība to atzīt kā mūsu attiecību svarīgu sastāvdaļu, un tas nozīmē, ka mums jārīkojas kopā. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad runa ir par situāciju Lībijā, kur cilvēku ļaunprātīga izmantošana notiek visciniskākajā veidā. Vēlreiz atkārtoju aicinājumu piemērot ANO sankcijas cilvēku kontrabandistiem un tirgotājiem. Un vēlos arī teikt, ka mūsu rīcība nebūs efektīva, ja nerūpēsimies par to, lai cilvēki, kas spiesti uzturēties Lībijā un kur citur, varētu droši atgriezties savās mājās".

Priekšsēdētājs Donalds Tusks preses konferencē ĀS un ES samitā 2017. gada 30. novembrī

Līdztekus samitam ES vienojās izveidot kopīgu migrācijas darba grupu ar Āfrikas Savienību un ANO. Šīs darba grupas mērķis būs:

 • aizsargāt un glābt migrantu un bēgļu dzīvības, jo īpaši Lībijā,
 • paātrināt atbalstītas brīvprātīgas atgriešanās izcelsmes valstīs,
 • paātrināt to personu pārmitināšanu, kurām nepieciešama starptautiska aizsardzība.
Stāsts par 36 jauniešiem no Āfrikas un Eiropas, kurus darboties motivē vēlme pēc pārmaiņām

Paralēli pasākumi

Tā kā jautājums par jaunatni ir samita galvenais temats, jaunieši tika aktīvi iesaistīti vadītāju sanāksmes Abidžanā sagatavošanā.

Āfrikas un Eiropas jaunatnes 4. samitā Abidžanā 9.–11. oktobrī tikās 120 jauniešu līderi. Viņi vienojās par deklarāciju ar ieteikumiem novembra samitam.

Pamatojoties uz šo deklarāciju, 36 jaunieši no abiem kontinentiem turpināja šo darbu, izmantojot ĀS un ES "plug-in" jaunatnes iniciatīvu.

No 12. oktobra līdz 29. novembrim viņi izstrādāja jaunatnes programmu, ar kuru vadītājus iepazīstinās samita laikā. Jaunatnes programmā izklāstīti konkrēti priekšlikumi sešās prioritārās jomās:

 • izglītība un prasmes,
 • uzņēmumi, darbvietu radīšana, uzņēmējdarbība,
 • pārvaldība un politiskā iekļautība,
 • miers un drošība,
 • kultūra, sports un māksla,
 • vide un klimata pārmaiņas.

Papildus tam 27. novembrī Abidžanā notika ES un Āfrikas 6. uzņēmējdarbības forums. Tā mērķis bija veicināt ieguldījumus, kas sekmē attīstību Āfrikā. Jautājums par jauniešiem un sievietēm uzņēmējdarbībā bija viens no galvenajiem punktiem uzņēmējdarbības foruma diskusijās.

Āfrikas un ES pilsoniskās sabiedrības forums notika šā gada 11.–13. jūlijā Tunisā. Tas bija trešais forums, kas kopā pulcēja pilsoniskās sabiedrības organizācijas no abiem kontinentiem. Tās pieņēma deklarāciju, uzsverot, cik svarīga ES un Āfrikas attiecībās ir pilsoniskās sabiedrības līdzdalība.

ES un Āfrika skaitļos

ES un tās dalībvalstis ar savu atbalstu ir galvenie attīstības, stabilitātes un miera veicinātāji Āfrikā:

 • €21 miljards – tik daudz attīstības palīdzībai Āfrikā 2016. gadā piešķīra ES un tās dalībvalstis, kas ir lielākās palīdzības sniedzējas kontinentā,
 • €32 miljardi – šādu summu 2015. gadā Āfrikā ieguldīja ES uzņēmumi, un tā veido apmēram vienu trešdaļu no kopējiem ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem Āfrikā,
 • €3,35 miljardi ir piešķirti Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai, un tiem vajadzētu radīt ieguldījumus līdz pat €44 miljardu apmērā,
 • 7 civilās un militārās misijas ir izvietotas visā Āfrikā,
 • €1,4 miljardi ir paredzēti izglītības programmām Āfrikā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam.

Iepriekšējais samits

2014. gadā ceturtajā ĀS un ES samitā pulcējās vairāk nekā 60 ES un Āfrikas vadītāju, lai apspriestu ES un Āfrikas attiecību nākotni un stiprinātu saiknes starp Eiropu un Āfriku.

Skatīt arī