Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana

Vienotais uzraudzības mehānisms

Pārvalstiska banku uzraudzības struktūra, kas izveidota, lai nodrošinātu ES banku sektora stabilitāti

Vienotais noregulejuma mehanisms

Vienotais noregulējuma mehānisms ir ES līmeņa sistēma dzīvotnespējīgu finanšu iestāžu noregulējumam

Vienotais noteikumu kopums: kapitāla prasības

Paredz noteikumus par kapitāla prasībām, noguldītāju aizsardzību, banku bankrota novēršanu un pārvaldību

Grozījumi banku savienības noteikumos

Pārskats par Padomes darbu pie banku savienības noteikumu grozījumu priekšlikumiem

Turpmāki pasākumi banku savienībā – riska mazināšana un noguldījumu aizsardzība

Priekšlikums par turpmākiem pasākumiem, ar ko mazina riskus banku savienībā, un priekšlikums izveidot Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu