Ara l-kontenut
Abbonament bl-email

Mekkaniżmu Superviżorju Uniku

Korp sovranazzjonali għas-superviżjoni bankarja, stabbilit biex jiżgura s-solidità tas-settur bankarju tal-UE

Mekkanizmu Uniku ta' Rizoluzzjoni

Il-mekkaniżmu uniku ta' riżoluzzjoni huwa sistema fil-livell tal-UE għar-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet finanzjarji li ma jkunux vijabbli

Ġabra unika tar-regoli: rekwiżiti ta' kapital

Tinkludi regoli dwar ir-rekwiżiti ta' kapital, il-protezzjoni tad-depożitanti, il-prevenzjoni u l-ġestjoni ta' fallimenti bankarji

Emendi għar-regoli tal-unjoni bankarja

Ħarsa ġenerali lejn il-ħidma tal-Kunsill dwar il-proposti li jemendaw ir-regoli tal-unjoni bankarja

Aktar passi fl-unjoni bankarja: tnaqqis tar-riskji u protezzjoni tad-depożiti

Proposti għal aktar miżuri biex jitnaqqsu r-riskji fl-unjoni bankarja u biex tiġi stabbilita skema Ewropea ta' assigurazzjoni tad-depożiti

Il-mekkaniżmu superviżorju uniku spjegat mill-Bank Ċentrali Ewropew, l-istituzzjoni ewlenija fil-mekkaniżmu superviżorju uniku
Filmat ta' 2 minuti jispjega l-karatteristiċi ewlenin tal-mekkaniżmu uniku ta' riżoluzzjoni