Naar inhoud
Registratie e-mailadres

De Raad wordt bijgestaan door het Comité van permanente vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie (kortweg"het Coreper") en meer dan 150 zeer gespecialiseerde werkgroepen en comités, ook wel de "voorbereidende instanties van de Raad" genoemd.

De voorbereidende instanties kunnen in 2 grote categorieën worden onderverdeeld:

  1. comités die zijn ingesteld bij de Verdragen, bij intergouvernementele besluiten of bij Raadsbesluiten - dit zijn doorgaans permanente comités, vaak met een benoemde of verkozen voorzitter
  2. comités en werkgroepen die zijn ingesteld door het Coreper - zij houden zich bezig met zeer specifieke onderwerpen en worden voorgezeten door de afgevaardigde van het land dat het halfjaarlijkse roulerende voorzitterschap van de Raad bekleedt.

Daarnaast kunnen voor een welbepaald doel ad-hoc comités worden ingesteld, die ophouden te bestaan zodra zij hun taak hebben volbracht.