Naar inhoud
Registratie e-mailadres

Tijdens elke bijeenkomst van de Europese Raad worden er conclusies van de Europese Raad aangenomen. In die conclusies wordt aangegeven welke kwesties belangrijk zijn voor de EU en welke acties of doelstellingen daaruit moeten voortvloeien. In de conclusies van de Europese Raad kan ook een termijn worden gesteld om overeenstemming over een bepaald punt te bereiken of om een wetgevingsvoorstel in te dienen. Op die manier kan de Europese Raad de politieke agenda van de EU beïnvloeden en sturen.

Vóór de bijeenkomst van de Europese Raad stelt de voorzitter van de Europese Raad ontwerpbeleidslijnen voor de conclusies op. Die worden vervolgens besproken in de Raad Algemene Zaken en daarna aangenomen op de bijeenkomst van de Europese Raad. Conclusies van de Raad worden door alle lidstaten bij consensus aangenomen.

Conclusies van de Europese Raad vanaf 2004 tot heden kunnen worden geraadpleegd in het openbaar register van officiële documenten.

Conclusies van vóór 2004 zijn beschikbaar via de onderstaande links.

De Europese Raad houdt ook informele of buitengewone bijeenkomsten van de staatshoofden en regeringsleiders, soms met een derde land (een land buiten de EU). Aan het einde van die bijeenkomsten nemen de leiders gewoonlijk een verklaring aan in plaats van officiële conclusies.

Deze zijn niet beschikbaar in het openbaar register. De sinds 2004 aangenomen verklaringen staan hieronder:

  • informele en buitengewone bijeenkomsten:
  • bijeenkomsten met Turkije:
  • overige verklaringen:

Conclusies van de Europese Raad zijn uitsluitend beschikbaar in de talen van de landen die op dat moment lid waren van de EU.