Naar inhoud
Registratie e-mailadres

Stages

Algemeen

Het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) biedt stageplaatsen aan voor studenten, afgestudeerden en nationale ambtenaren

Hoe solliciteren

Voor de verschillende soorten stages geldt telkens een andere sollicitatieprocedure.

Solliciteer nu

De sollicitatietermijn voor bezoldigde stages in 2018 is verstreken. De volgende sollicitatieperiode begint op 15 januari 2018.

Veelgestelde vragen

Kom meer te weten over het solliciteren voor stageplaatsen bij de Raad, de selectieprocedure en de algemene voorwaarden voor stagiairs.

Contact

Neem contact op met het stagebureau voor meer info:

Soorten stages

1. Betaalde stages

Elk jaar biedt het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) ongeveer 100 betaalde stageplaatsen aan. Deze stages zijn bedoeld voor EU-onderdanen die vóór de uiterste datum voor het indienen van sollicitaties ten minste het eerste deel van hun universitaire studie hebben afgerond en hiervan een getuigschrift of gelijkwaardig document kunnen voorleggen.

De stages zijn verdeeld over 2 periodes van elk 5 maanden:

  • van 1 februari tot en met 30 juni (eerste periode)
  • van 1 september tot en met 31 januari (tweede periode)

2. Verplichte onbetaalde stages

Ieder jaar biedt het SGR ongeveer 20 onbetaalde stages aan. Deze stages zijn bedoeld voor universiteitsstudenten in het derde, vierde of vijfde jaar van hun opleiding die verplicht stage moeten lopen.

De stages zijn verdeeld over 2 periodes, die elk 2 tot 5 maanden kunnen duren:

  • van 1 februari tot en met 30 juni
  • van 1 september tot en met 31 januari

3. Stages voor studenten van de nationale scholen voor bestuurskunde

Kandidaten dienen ingeschreven te zijn in een nationale school voor bestuurskunde van:

  • een lidstaat
  • of een kandidaat-lidstaat na ondertekening van het toetredingsverdrag

De stages zijn verdeeld over 2 periodes, die elk 2 tot 5 maanden kunnen duren:

  • van 1 februari tot en met 30 juni
  • van 1 september tot en met 31 januari

Over de begindatum wordt een beslissing genomen in onderling overleg tussen het SGR en de betrokken nationale school voor bestuurskunde.

Wie komt in aanmerking?

Nationaliteit

Stages bij het SGR staan open voor:

  • EU-onderdanen
  • burgers uit kandidaat-lidstaten waarmee de EU de toetredingsonderhandelingen heeft afgerond

Wie in aanmerking wil komen voor een betaalde stage, dient afgestudeerd te zijn aan een universiteit of gelijkwaardige hogeronderwijsinstelling en hiervan een getuigschrift of gelijkwaardig document te kunnen voorleggen.

Talen

Aangezien Frans en Engels op grote schaal worden gebruikt voor de interne communicatie binnen het SGR, is een goede kennis van het Frans of het Engels vereist en dienen kandidaten in een van beide talen te kunnen communiceren.

Profielen

Momenteel komen de meeste sollicitaties voor stages van kandidaten met kwalificaties op het gebied van rechten, politieke wetenschappen, internationale betrekkingen, Europese studies en economie.

Het SGR is echter ook op zoek naar stagiair(e)s met kwalificaties op andere gebieden zoals:

vertaling, human resources, communicatie, pedagogische wetenschappen, informatica, grafische vormgeving, multimedia, landbouwtechnologie, biochemische technologie, gezondheid en voedselveiligheid, energiebeheer, milieu, ruimtevaarttechnologie.

Wie komt niet in aanmerking?

Sollicitaties van kandidaten die reeds stage hebben gelopen (al dan niet betaald) of gedurende meer dan 6 wekenwerkzaam zijn geweest bij een instelling, orgaan of instantie van de EU, worden niet aanvaard.

Klachtenprocedure

Wij streven naar de allerbeste dienstverlening.

Maar als u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Europese Ombudsman. Het is belangrijk om te weten dat, voordat de Ombudsman een klacht van u kan aanvaarden, u eerst uw bezwaren kenbaar moet maken aan het stagebureau.

U kunt contact met ons opnemen per e-mail.