Naar inhoud
Registratie e-mailadres
Filter

Documentaire: "Van openhaardgesprekken tot topbesluitvorming"

De documentaire duikt in de geschiedenis van de Europese Raad van zijn oprichting tot nu. Er wordt ingezoomd op de mijlpalen die de voorbije decennia bepalend zijn geweest voor de manier waarop EU-leiders besluiten nemen.
Getuigen vertellen hoe de Europese Raad kon uitgroeien tot het centrale besluitvormingsorgaan dat hij vandaag is.

Lees meer over de gebeurtenissen en verdragen die de Europese Raad, de Raad van de EU, de Eurogroep en de Eurotop vorm hebben gegeven.

1997

13 december

Instelling van de Eurogroep

De Europese Raad geeft zijn fiat voor de instelling van de Eurogroep, een informeel orgaan dat de ministers van Financiën van de landen die de euro als munt hebben bijeenbrengt. De eerste vergadering van de Eurogroep vindt plaats op 4 juni 1998 in het kasteel van Senningen in Luxemburg.

1999

1 januari

De euro wordt virtueel betaalmiddel

De euro wordt in 11 lidstaten ingevoerd: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje.

2001

1 januari

Griekenland treedt toe tot de eurozone

Griekenland treedt als 12de EU-lidstaat toe tot de eurozone.

2002

1 januari

De eurobiljetten en -munten worden in omloop gebracht
De eurobiljetten en -munten worden in omloop gebracht

De euro wordt in omloop gebracht

Op 1 januari 2002 worden de eerste eurobankbiljetten en euromunten in omloop gebracht. De euro komt in de plaats van de nationale valuta.

2003

1 februari

Verdrag van Nice

Het Verdrag van Nice voert een hervorming van de instellingen door, als voorbereiding op een uitgebreide Europese Unie met 27 lidstaten. Wat de Raad betreft, houdt de hervorming een uitbreiding in van de besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid, en de introductie van het beginsel van nauwere samenwerking tussen de lidstaten.

2004

10 september

Jean-Claude Juncker, de eerste vaste voorzitter van de Eurogroep
Jean-Claude Juncker, de eerste vaste voorzitter van de Eurogroep

Eerste vaste voorzitter van de Eurogroep

De Eurogroep besluit een vaste voorzitter te benoemen voor een termijn van twee jaar.

Op een informele bijeenkomst van de Raad Ecofin in Scheveningen wordt Jean-Claude Juncker verkozen tot de eerste vaste voorzitter van de Eurogroep. Zijn ambtstermijn loopt van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006.

2006

1 september

Jean-Claude Juncker wordt herbenoemd tot Eurogroepvoorzitter

Hij wordt voor een tweede ambtstermijn verkozen als voorzitter van de Eurogroep.

2007

1 januari

Slovenië treedt toe tot de eurozone

Slovenië is de 13de lidstaat van de EU die de euro als munt heeft.

2008

1 januari

Cyprus en Malta treden toe tot de eurozone

De eurozone telt nu 15 leden.

12 oktober

Ontstaan van de Eurotop 

De Franse president Nicolas Sarkozy stelt een regelmatige bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone voor. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 12 oktober 2008. Vervolgens vinden er in Brussel toppen plaats in mei 2010, maart 2011, juli 2011 en oktober 2011.

De bijeenkomsten van de Eurotop dragen bij tot het coördineren van het economisch beleid in de eurozone en worden ook bijgewoond door de voorzitter van de Eurotop en de voorzitter van de Europese Commissie. 

2009

1 januari

Slowakije treedt toe tot de eurozone

Slowakije wordt het 16de lid van de eurozone.

1 december

Protocol nr. 14 bij het Verdrag van Lissabon

Protocol nr. 14 bij het Verdrag van Lissabon, waarin de rol van de Eurogroep wordt bepaald, treedt in werking op 1 december 2009. De ministers van de lidstaten die de euro als munt hebben, vergaderen informeel om van gedachten te wisselen over zaken die verband houden met de eenheidsmunt, en kiezen een voorzitter voor de duur van tweeënhalf jaar.

Het Verdrag van Lissabon wijzigt ook het reglement van orde van de Raad van de EU, in die zin dat wanneer de voltallige Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) stemt over aangelegenheden die uitsluitend de eurozone aanbelangen, enkel de leden van de Eurogroep mogen stemmen.

2011

1 januari

Estland treedt toe tot de eurozone

Estland wordt het 17de land dat toetreedt tot de eurozone.

2012

1 januari

Thomas Wieser, voorzitter van de Eurogroepwerkgroep
Thomas Wieser, voorzitter van de Eurogroepwerkgroep

Verkiezing van de voorzitter van de Eurogroepwerkgroep

De huidige voorzitter van de Eurogroepwerkgroep (sinds januari 2012) is Thomas Wieser, die tevens het Economisch en Financieel Comité voorzit.

De Eurogroepwerkgroep is een voorbereidende instantie die bestaat uit vertegenwoordigers van de eurozonelidstaten in het Economisch en Financieel Comité, de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank.   

2013

21 januari

Jeroen Dijsselbloem
Jeroen Dijsselbloem

Verkiezing van de Eurogroepvoorzitter

Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën van Nederland, wordt verkozen tot Eurogroepvoorzitter. Hij wordt de 2de vaste voorzitter in de geschiedenis van de Eurogroep.

2014

1 januari

Letland treedt toe tot de eurozone

Letland wordt de 18de lidstaat van de eurozone.

2015

1 januari

De euro is de munt van bijna 337,5 miljoen EU-burgers
De euro is de munt van bijna 337,5 miljoen EU-burgers

Litouwen treedt toe tot de eurozone

De eurozone telt nu 19 leden: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slowakije, Slovenië en Spanje.

13 juli

Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Eurogroep, na zijn herverkiezing op 13 juli 2015
Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Eurogroep, na zijn herverkiezing op 13 juli 2015

Jeroen Dijsselbloem herkozen als Eurogroepvoorzitter

Jeroen Dijsselbloem wordt herbenoemd tot Eurogroepvoorzitter voor een tweede termijn van 2,5 jaar.