Naar inhoud
Registratie e-mailadres

Vergaderingen deze week

10-13/12/2017
Raad Buitenlandse Zaken

De Raadszitting vindt plaats in de marge van de 11e Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Buenos Aires (Argentinië).

11-12/12/2017
Raad Landbouw en Visserij, 11‑12/12/2017

Het is de bedoeling dat de Raad overeenstemming bereikt over de vangstmogelijkheden in de Atlantische Oceaan en de Noordzee in 2018 en de mededeling van de Commissie over "de toekomst van voeding en landbouw" bespreekt.

11/12/2017
Raad Buitenlandse Zaken

De Raad zal zich buigen over de situatie in Irak en het Midden-Oosten, de samenwerking met de G5-Sahel, en handel en ontwikkelingsstrategieën. De Raad zal naar verwachting het besluit tot instelling van Pesco aannemen.

12/12/2017
Raad Algemene Zaken

De Raad zal de Europese Raad van december verder voorbereiden, en naar verwachting de gezamenlijke verklaring van de 3 instellingen over de EU-wetgevingsprioriteiten tot het einde van deze zittingsperiode goedkeuren. De Commissie zal haar jaarlijkse groeianalyse voor 2018 presenteren.

12/12/2017
Raad Algemene Zaken (art. 50)

De ministers van de EU-27 zullen in de aanloop naar de Europese Raad (art. 50) een debat houden over de voortgang van de brexitonderhandelingen.

14-15/12/2017
Europese Raad

De EU-leiders zullen zich buigen over een aantal van de meest dringende kwesties, zoals defensie, migratie, buitenlandse zaken, sociale zaken, onderwijs en cultuur.

15/12/2017
Eurotop

Tijdens de Eurotop zal de economische en monetaire unie (EMU) en de bankenunie worden besproken.

15/12/2017
Europese Raad (art. 50)

De Europese Raad (artikel 50) zal in EU‑27-samenstelling de laatste ontwikkelingen in de brexitonderhandelingen bespreken.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond