Naar inhoud
Registratie e-mailadres
  • 04/12/2017
  • 10:45
  • Persmededeling
  • 723/17
  • Internationale handel & douane

Infographic - EU-handelsbeschermingsinstrumenten

De EU werkt aan de eerste grondige herziening van haar handelsbeschermingsinstrumenten sinds 1995 Zie volledige infographic

De Raad heeft op 4 december nieuwe regels aangenomen voor een betere bescherming van de EU tegen oneerlijke handelspraktijken. Die regels treden op 20 december in werking.

Deze nieuwe antidumpingmethode is gericht op het opsporen en verhelpen van gevallen waarin prijzen van ingevoerde producten kunstmatig laag worden gehouden door toedoen van de overheid.

Het nieuwe wetgevingskader maakt niet langer onderscheid tussen markteconomieën en niet-markteconomieën voor het berekenen van dumping en behoudt hetzelfde beschermingsniveau voor producenten. De Commissie dient nu het bestaan van een "aanzienlijke marktverstoring" tussen de verkoopprijs en de productiekosten van een product aan te tonen. Op die basis zal zij voor het product een prijs kunnen bepalen door zich te baseren op bijvoorbeeld de prijs van dat product in een land met een vergelijkbaar niveau van economische ontwikkeling, of op relevante niet-verstoorde internationale kosten en prijzen.

Ook zal de Commissie specifieke verslagen over landen of sectoren met een beschrijving van de verstoringen opstellen. Net als nu zullen EU-bedrijven klacht moeten indienen, maar zij zullen zich daarvoor op de verslagen van de Commissie kunnen beroepen.

Volgende stappen

De teksten die op 15 november door het Europees Parlement en op 4 december door de Raad zijn aangenomen, worden op 13 december in Straatsburg ondertekend. De bekendmaking van de verordening in het Publicatieblad wordt verwacht voor 19 december. De verordening zal een dag later in werking treden.

Achtergrond

De Commissie heeft in november 2016 gerichte wijzigingen in de antidumpingmethode voorgesteld. Deze specifieke aanpassing in de verordening inzake handels­beschermingsinstrumenten, die momenteel eveneens wordt herzien, is landneutraal geformuleerd en sluit volledig aan bij de verplichtingen van de EU in het kader van de WTO.