Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

Тя е и за теб! Ела, за да получиш Нобеловата награда за мир за 2012 година! 

Скъпи млади европейци,

Благодарим на всички вас! Почти 5 400 от вас участваха в конкурса „Мирът, Европа, бъдещето“! Наистина се гордеем с вас!
За журито бе истинско предизвикателство да избере победителите, които ще отидат в Осло да получат Нобеловата награда като част от официалната делегация на ЕС. Всички вие заслужавахте да спечелите: вашите рисунки и кратки текстове бяха наистина красиви и изпълнени със смисъл. А това означава, че вие, бъдещето на Европа, действително сте се вдъхновили да ни кажете какво означава мирът в Европа за вас!

Журито, което се председателстваше от известния автор на комикси Jean Van Hamme, подбра трима от крайните победители (по един във всяка възрастова група):

За рисунка:

За кратък текст в категория 2:

И накрая, за кратък текст в категория 3:

Четвъртият победител беше избран с публично гласуване във Фейсбук измежду 16 предварително подбрани кандидати:най-много гласове събра:

Четиримата победители са поканени от председателите на Европейския съвет, Европейската комисия и Европейския парламент да станат част от официалната делегация на Европейския съюз, която ще пътува до Осло, за да получи тазгодишната награда за мир. Те ще присъстват на официалната церемония на 10 декември, както и на концерта на 11 декември, посветен на връчването на Нобеловата награда за мир.

 

Тъй като журито бе наистина впечатлено от вашите рисунки и кратки текстове, то реши да отличи по още двама кандидати от категория със „сребърен медал“ и „бронзов медал“.

В категория 1:

В категория 2:

В категория 3:

Младите хора, които спечелиха тези сребърни и бронзови медали, ще получат книги за Европейския съюз.
Победителят и деветимата участници, събрали най-много гласове във Фейсбук, ще бъдат поканени също в Страсбург за участие в специално събитие, посветено на Нобеловата награда, което ще се състои на 12 декември.

И така... поздравления отново за всички ВАС!

 

Общи условия за участие и поверителност на личните данни

Подадената от вас информация ще бъде обработена от Генералния секретариат на Съвета (по-нататък ГСС) в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (Официален вестник L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).Личните данни във вашия формуляр ще бъдат използвани от ГСС само в степента, необходима за правилното провеждане на конкурса, в това число за установяване на самоличността и уведомяване на победителите в конкурса.Можете да получите достъп до своите данни и да ги коригирате, като се свържете с ГСС, както и да се обърнете към Европейския надзорен орган по защита на данните.С участието си в конкурса вие приемате правилата и условията на конкурса, и по-конкретно:1/ ако вашето предложение спечели, приемате вашето лично и фамилно име, възраст, пол и гражданство да бъдат публикувани онлайн на някой от уебсайтовете на Европейския съюз или на уебсайта на Европейския младежки форум — партньор на ЕС в провеждането на конкурса;2/ ако вашето предложение бъде избрано за гласуването във Фейсбук (прилага се само за възрастовата група 18—24 г.), приемате вашето лично и фамилно име, възраст и гражданство да бъдат публикувани на съответната страница във Фейсбук.

Цялото съдържание, изпратено за целите на конкурса, може да бъде разпространявано и използвано от Европейския съюз за популяризиране на конкурса и резултатите от него в бъдеще.