Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Převezmi Nobelovu cenu míru za rok 2012: je i Tvoje!

Milí mladí Evropané,

děkujeme vám všem! Soutěže „Peace, Europe, Future“ („Mír, Evropa, budoucnost“) se zúčastnilo téměř 5 400 z vás! Jsme na vás skutečně pyšní!

Rozhodnout o vítězích, kteří pojedou do Osla, aby doprovodili oficiální delegaci EU na předávání Nobelovy ceny, bylo pro porotu tvrdým oříškem. Zvítězit byste si zasloužili všichni: vaše obrázky i krátké texty byly opravdu krásné a smysluplné. A to znamená, že vy, kteří jste budoucností Evropy, jste se s námi chtěli skutečně podělit o to, jaký význam pro vás má mír v Evropě!

Porota, které předsedal slavný autor komiksů Jean Van Hamme, pak vybrala tři konečné výherce (po jednom z každé věkové kategorie):

Nejlepší obrázek:

Nejlepší krátký text v kategorii 2:

Nejlepší krátký text v kategorii 3:

Čtvrtý výherce byl určen hlasováním na Facebooku ze 16 příspěvků, které se dostaly do užšího výběru. Nejvíce hlasů získal příspěvek, který zaslal:

Tyto čtyři výherce pozvali předseda Evropské rady, předseda Evropské komise a předseda Evropského parlamentu, aby doprovodili oficiální delegaci Evropské unie do Osla na předávání letošní ceny míru.Dne 10. prosince se zúčastnili slavnostního předání Nobelovy ceny míru a dne 11. prosince rovněž koncertu konaného u této příležitosti.

Vaše obrázky a krátké texty udělaly na porotu velký dojem, a proto se rozhodla odměnit dva další příspěvky v každé kategorii udělením „stříbrné“ a „bronzové medaile“:

V kategorii 1:

V kategorii 2:

V kategorii 3:

Výherci, kteří získali stříbrné a bronzové medaile, obdrží knihy o Evropské unii.

Výherce hlasování na Facebooku společně s devíti dalšími, kteří se v hlasování umístili za ním, pojede ještě do Štrasburku, kde se 12. prosince zúčastní speciální akce věnované Nobelově ceně míru.

Takže… ještě jednou vám všem blahopřejeme!

 

Obecné podmínky pro účast v soutěži a prohlášení o ochraně osobních údajů

Zaslané příspěvky bude vyřizovat generální sekretariát Rady (dále jen GSC) v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úřední věstník L 8, 12.1.2001, s. 1). Osobní údaje uvedené ve formuláři použije GSC v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění řádného průběhu soutěže, mimo jiné za účelem zjištění totožnosti výherců soutěže a jejich vyrozumění. Účastníci mají právo na přístup k údajům, které se jich týkají, a na jejich opravu, přičemž za tímto účelem se mohou obrátit na GSC, a dále mají právo obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů. Účastí v soutěži vyjadřují účastníci souhlas s pravidly a podmínkami soutěže, a zejména s tím, že: 1/ pokud jejich příspěvek zvítězí, budou jejich jméno a příjmení, věk, pohlaví a státní příslušnost zveřejněny online na některé z internetových stránek Evropské unie nebo na internetových stránkách Evropského fóra mládeže, které je v rámci soutěže Evropské unii partnerem; 2/ pokud bude jejich příspěvek zařazen do užšího výběru, o kterém se bude hlasovat na Facebooku (což se týká pouze věkové skupiny 18 až 24 let), budou jejich jméno, příjmení, věk a státní příslušnost zveřejněny na dané facebookovské stránce.

Veškerý obsah zaslaný pro účely soutěže může Evropská unie v budoucnu zveřejňovat a používat k propagaci soutěže a jejích výsledků.