Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

See kuulub ka sulle: tule ja võta vastu 2012. aasta Nobeli rahupreemia 

Kallid Euroopa noored!

Suur tänu teile kõigile! Konkursil „Peace, Europe, Future” osales teid üle 5400! Oleme teie üle väga uhked!

Žüriil ei olnud kerge valida võitjaid, kes said auhinnaks reisi Oslosse, et võtta seal koos ELi ametliku delegatsiooniga vastu Nobeli rahupreemia. Te kõik olite võidu ära teeninud: teie joonistused ja lühitekstid olid äärmiselt kaunid ja tähendusrikkad. Ning see tähendab seda, et teie, kes te olete Euroopa tulevik, olete leidnud inspiratsiooni ütlemaks meile, mida tähendab rahu Euroopas!

Žürii, mille esimees on kuulus koomiksiautor Jean Van Hamme, valis välja kolm lõplikku võitjat (üks iga vanuserühma kohta):

Joonistus:

2. vanuserühma lühitekst:

Ning 3. vanuserühma lühitekst:

Neljas võitja valiti Facebooki hääletusel 16 eelvalitud töö seast. Kõige rohkem hääli sai:

Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni president ning Euroopa Parlamendi president kutsuvad neli võitjat Euroopa Liidu ametlikku delegatsiooni, kes sõidab Oslosse selle aasta rahupreemiat vastu võtma. Nad osalevad 10. detsembri ametlikul tseremoonial ning ka Nobeli rahupreemia kontserdil, mis toimub 11. detsembril.

Kuna žüriile avaldasid teie joonistused ja lühitekstid suurt muljet, otsustati igas kategoorias esile tuua veel kaks tööd, andes neile „hõbeda” ja „pronksi”.

1. vanuserühm

2. vanuserühm

3. vanuserühm

Hõbe- ja pronksmedali pälvinud noored saavad auhinnaks Euroopa Liidu teemalised raamatud.

Facebooki hääletuse võitja ja üheksa järgmist kohta saanud kandidaadid kutsutakse ka Strasbourgi Nobeli preemiaga seotud eriüritusele, mis toimub 12. detsembril.

Nii et veel kord... palju õnne teile kõigile!

Osalemise üldtingimused ja isikuandmete kaitse põhimõte

Nõukogu peasekretariaat (edaspidi „peasekretariaat”) käsitleb konkursitöid kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1). Osalemisvormil olevaid isikuandmeid kasutab peasekretariaat üksnes konkursi nõuetekohaseks korraldamiseks, sealhulgas konkursi võitjate väljaselgitamiseks ja nende teavitamiseks. Teil on õigus pääseda juurde teid puudutavatele andmetele ja õigus teha neis andmetes parandusi, võttes ühendust peasekretariaadiga, ning samuti on teil õigus pöörduda Euroopa andmekaitseinspektori poole. Konkursil osalemisega nõustute konkursi eeskirjade ja tingimustega ning eelkõige: 1) kui teie töö osutub võitjaks, oma ees- ja perekonnanime, vanuse, soo ja kodakondsuse avaldamisega internetis ühel Euroopa Liidu veebisaitidest või konkursi partneriks oleva Euroopa Noortefoorumi veebisaidil; 2) kui teie töö valitakse Facebooki hääletuse parimate sekka (see kehtib üksnes vanuserühma 18‑24 a kohta), oma ees- ja perekonnanime, vanuse ja kodakondsuse avaldamisega vastaval Facebooki lehel.

Euroopa Liit võib konkursile esitatud tööde sisu avaldada ja kasutada konkursi ja selle tulemuste edaspidiseks tutvustamiseks.