Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Ota kanssamme vastaan vuoden 2012 Nobelin rauhanpalkinto, sillä se on myös sinun!

Hyvät nuoret eurooppalaiset

Lähes 5 400 nuorta osallistui Rauha, Eurooppa, tulevaisuus -kilpailuun! Olemme hyvin ylpeitä teistä!

Tuomaristolle oli todella haastavaa valita voittajat, jotka pääsevät Osloon vastaanottamaan Nobelin rauhanpalkinnon EU:n virallisen valtuuskunnan kanssa. Te olisitte kaikki ansainneet voiton, sillä teidän piirustuksenne ja kirjoitelmanne olivat todella kauniita ja merkityksellisiä. Te, jotka edustatte Euroopan tulevaisuutta, olette innostuneesti kertoneet meille, mitä rauha Euroopassa merkitsee!

Tuomaristo, jonka puheenjohtajana toimi kuuluisa sarjakuvakirjailija Jean Van Hamme, valitsi kolme lopullisista voittajista (yhden kustakin ikäryhmästä):

Paras piirustus:

Paras kirjoitelma (ikäluokka 2):

Paras kirjoitelma (ikäluokka 3):

Neljännen voittajan valitsi yleisö Facebookissa järjestetyssä äänestyksessä, johon oli esivalittu 16 tekstiä. Eniten ääniä sai

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, Euroopan komission puheenjohtaja ja Euroopan parlamentin puhemies kutsuvat kilpailun neljä voittajaa osallistumaan Euroopan unionin viralliseen valtuuskuntaan, joka matkustaa Osloon vastaanottamaan tämänvuotisen rauhanpalkinnon. He osallistuvat viralliseen palkintotilaisuuteen 10. joulukuuta ja Nobelin rauhanpalkintokonserttiin 11. joulukuuta.

Koska piirustukset ja kirjoitelmat tekivät suuren vaikutuksen tuomaristoon, se päätti palkita vielä kaksi kilpailijaa kustakin ikäluokasta "hopea- ja pronssimitalilla":

Ikäluokka 1:

Ikäluokka 2:

Ikäluokka 3:

Hopea- ja pronssimitalin saaneille nuorille lahjoitetaan myös Euroopan unionia käsitteleviä kirjoja.

Facebook-äänestyksen voittaja ja yhdeksän seuraavaksi eniten ääniä saanutta kutsutaan myös Nobel-palkinnon johdosta Strasbourgissa 12. joulukuuta järjestettävään tilaisuuteen.

Vielä kerran – onnea teille kaikille!

 

Yleiset osallistumisehdot ja tietosuojaperiaatteet

Osallistumistasi käsitellään neuvoston pääsihteeristössä yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännösten mukaisesti (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 8, 12.1.2001, s. 1). Neuvoston pääsihteeristö käyttää lomakkeella annettuja henkilötietoja kilpailun moitteettomaan toteuttamisen kannalta tarvittavassa määrin, muun muassa voittajien tunnistamiseen ja voittajille ilmoittamiseen. Sinulla on oikeus tutustua neuvoston pääsihteeristön hallussa oleviin itseäsi koskeviin tietoihin ja oikaista ne. Sinulla on myös oikeus ottaa yhteyttä Euroopan tietosuojavaltuutettuun. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt kilpailusäännöt ja -ehdot, erityisesti seuraavat: 1/ jos kilpailutyösi voittaa, etu- ja sukunimesi, ikäsi, sukupuolesi ja kansalaisuutesi julkaistaan jollakin Euroopan unionin tai yhdessä sen kanssa kilpailun järjestävän Euroopan nuorisofoorumin (European Youth Forum) verkkosivuista; 2/ jos kilpailutyösi pääsee Facebookin yleisöäänestykseen (koskee vain 18–24-vuotiaiden ikäluokkaa), etu- ja sukunimesi, ikäsi ja kansalaisuutesi julkaistaan asiaa koskevalla Facebook-sivulla.

Euroopan unioni voi julkistaa kaikki kilpailua varten lähetetyt sisällöt ja käyttää niitä kilpailun ja sen tulosten tunnetuksi tekemiseen tulevaisuudessa.