Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

Bronnadh Duais Síochána Nobel 2012 orainn go léir: bígí linn agus sinn ag glacadh leis an ngradam seo! 

A Eorpaigh óga uilig

Go raibh maith agaibh go léir! Chuaigh beagnach 5 400 duine san iomaíocht sa chomórtas "An tSíocháin, An Eoraip, An Todhchaí! Táimid fíorbhródúil asaibh!

Ba dhúshlán mór do na moltóirí é na buaiteoirí, atá le dul go dtí Osló chun an Duais Nobel a ghlacadh mar chuid de thoscaireacht oifigiúil an AE, a roghnú.Bhí an bua tuillte agaibh go léir: bhí áilleacht agus fiúntas sna tarraingeoireactaí agus sna téacsanna a rinne sibh. Agus ciallaíonn sé sin go raibh d'inspioráid agaibh, agus sibhse todhchaí na hEorpa, chun taispeáint dúinn céard í an tsíocháin san Eoraip dar libhse!

Roghnaigh na moltóirí, a raibh Jean Van Hamme, údar cáiliúil na ngreannán, ina chathaoirleach orthu, an triúr bhuaiteoir (duine amháin ó gach aoisghrúpa):

An tarraingeoireacht:

An gearrthéacs i gcatagóir 2

Agus, an ceann deiridh, an gearrthéacs i gcatagóir 3

Mar thoradh ar vótáil phoiblí ar Facebook, roghnaíodh an ceathrú buaiteoir ó 16 iontráil a réamhroghnaíodh chuige sin:Ba é an t‑iarrthóir leis an méid ba mhó vótaí:

Tugann Uachtarán na Comhairle Eorpaí, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh agus Uachtarán Pharlaimint na hEorpa cuireadh don cheathrar buaiteoir bheith mar chuid de thoscaireacht oifigiúil an Aontais Eorpaigh a rachaidh go dtí Osló chun Duais Síochána na bliana seo a ghlacadh. Beidh siad i láthair ag an searmanas oifigiúil an 10 Nollaig agus ag ceolchoirm Dhuais Síochána Nobel an 11 Nollaig chomh maith.

Ós rud é go ndeachaigh bhur dtarraingeoireactaí agus bhur ngearrthéacsanna go mór i bhfeidhm orainn, rinneadh cinneadh dhá iontráil sa bhreis i ngach catagóir a roghnú, le "bonn airgid" agus "bonn cré-umha" ag dul dóibh.

I gcatagóir 1

I gcatagóir 2:

I gcatagóir 3:

Gheobhaidh na daoine óga ar bronnadh na boinn airgid agus chré-umha orthu leabhair faoin Aontas Eorpach.
Tabharfar cuireadh freisin do bhuaiteoir na vótála ar Facebook, agus don 9 eile is fearr ón gcomórtas sin chun dul go Strasbourg le freastal ar ócáid speisialta a bhaineann leis an duais Nobel an 12 Nollaig i bParlaimint na hEorpa.

Mar sin...comhghairdeas libh go léir

 

Coinníollacha ginearálta rannpháirtíochta agus ráiteas príobháideachais

Láimhseálfaidh Ardrúnaíocht na Comhairle (dá ngairfear ARC anseo feasta ) d'iarracht i gcomhréir le forálacha Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 maidir le daoine aonair a chosaint i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus le saorghluaiseacht na sonraí sin (An Iris Oifigiúil L 8, 12.1.2001, lch. 1). Ní bhainfidh ARC úsáid as sonraí pearsanta i d'fhoirm ach amháin sa mhéid a bheidh riachtanach chun an comórtas a sheoladh mar is cuí, lena n‑áirítear buaiteoirí an chomórtais a shainaithint agus a fhógairt. Tá sé de cheart agat rochtain a fháil ar na sonraí a bhaineann leat agus iad a cheartú trí dhul i dteagmháil le ARC, agus tá an ceart agat dul ar iontaoibh an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí. Trí chur isteach ar an gcomórtas, tá tú ag aontú le rialacha agus le coinníollacha an chomórtais agus leis an méid seo a leanas go háirithe: 1/ i gcás ina mbeidh an bua ag d'iarracht, le do chéadainm, do shloinne, d'aois, d'inscne agus do náisiúntacht a bheith foilsithe ar líne ar cheann amháin de láithreáin ghréasáin an Aontais Eorpaigh nó de láithreán gréasáin a chomhpháirtí sa chomórtas, Fóram Eorpach na hÓige; 2/ i gcás ina gcuirfí d'iarracht ar ghearrliosta do vóta an phobail ar Facebook (is leis an aoisghrúpa 18-24 amháin a mbeidh feidhm aige seo) le do chéadainm, do shloinne, d'aois, agus do náisiúntacht a bheith foilsithe an leathanach tiomnaithe Facebook.

Féadfaidh an tAontas Eorpach na sonraí uile a chuirtear isteach chun críche an chomórtais a fhoilsiú agus a úsáid chun an comórtas agus na torthaí air a chur chun cinn amach anseo.