Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Ateikite ir gaukite 2012 m. Nobelio taikos premiją – ji skirta ir Jums! 

Brangūs jaunieji europiečiai,

Ačiū jums visiems! Daugiau nei 5400 jūsų dalyvavo konkurse „Taika, Europa, ateitis“! Mes jumis iš tiesų labai didžiuojamės!

Vertinimo komisijai buvo tikrai labai sunku išrinkti nugalėtojus, kurie kartu su oficialia ES delegacija turės keliauti į Oslą atsiimti Nobelio taiko premiją. Jūs visi esate verti laimėjimo: jūsų piešiniai ir trumpi tekstai iš tikrųjų labai gražūs ir prasmingi. O tai reiškia, kad jūs – Europos ateitis – tikrai norėjote mums papasakoti, ką reiškia taika Europoje!

 

Komisija, kuriai pirmininkavo žymus komiksų autorius Jean Van Hamme, atrinko tris nugalėtojus (po vieną iš kiekvienos amžiaus grupės):

Už piešinį:

Už trumpą tekstą 2 kategorijoje:

Ir galiausiai, už trumpą tekstą 3 kategorijoje:

Ketvirtas laimėtojas buvo atrinktas visuomenei balsuojant socialiniame tinkle „Facebook“ už 16 iš anksto atrinktų darbų. Kandidatas, surinkęs daugiausia balsų:

Europos Vadovų Tarybos, Europos Komisijos ir Europos Parlamento pirmininkai pakvietė keturis laimėtojus kartu su oficialia Europos Sąjungos delegacija vykti į Oslą atsiimti šių metų taikos premijos. Laimėtojai gruodžio 10 d. dalyvaus oficialioje ceremonijoje, o gruodžio 11 d. – koncerte Nobelio taikos premijos įteikimo proga.

Jūsų piešiniai ir trumpi tekstai paliko komisijai didelį įspūdį, todėl ji nusprendė išskirti dar po du papildomus darbus iš kiekvienos kategorijos ir paskirti „sidabro“ bei „bronzos“ medalius.

1 kategorijoje:

2 kategorijoje:

3 kategorijoje:

Šie jauni žmonės, kuriems skirti sidabro ir bronzos medaliai, gaus knygas apie Europos Sąjungą.

Socialiniame tinkle „Facebook“ vykusiame balsavime išrinktas laimėtojas ir 9 prizininkai taip pat bus pakviesti į Strasbūrą, kur gruodžio 12 d. dalyvaus specialiame Nobelio premijai skirtame renginyje.

 

Taigi dar kartą sveikiname jus visus!

Bendrosios dalyvavimo sąlygos ir informacija dėl asmens duomenų

Jūsų pateiktus duomenis tvarkys Tarybos generalinis sekretoriatas (toliau – TGS) vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (Oficialusis leidinys L 8, 2001 1 12, p. 1) nuostatomis. Jūsų formoje pateiktus asmens duomenis TGS naudos tiek, kiek jų reikia tinkamai konkurso eigai užtikrinti, be kita ko, konkurso laimėtojams nustatyti ir juos apie tai informuoti. Turite teisę susipažinti su duomenimis apie jus ir juos ištaisyti kreipdamiesi į TGS, taip pat teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Dalyvaudami konkurse jūs sutinkate su konkurso taisyklėmis ir sąlygomis, visų pirma, su šiomis: 1) jei jūsų paraiška laimėtų, jūsų vardas ir pavardė, amžius, lytis ir pilietybė būtų paskelbti vienoje iš Europos Sąjungos arba jos konkurso partnerio – Europos jaunimo forumo – interneto svetainių; 2) jei jūsų paraiška būtų įtraukta į pasiūlymų, dėl kurių balsuoja „Facebook“ naudotojai, sąrašą (taikoma tik 18–24 metų amžiaus grupei), jūsų vardas, pavardė, amžius ir pilietybė būtų paskelbti tam skirtame „Facebook“ puslapyje.

Europos Sąjunga gali skelbti ir naudoti visą konkurso tikslu pateiktą turinį ateityje populiarindama konkursą ir jo rezultatus.