Aħna nużaw il-cookies biex niżguraw li nagħtuk l-aħjar esperjenza ta' browsing fis-sit elettroniku tagħna. Sir af aktar dwar kif nużaw il-cookies u kif tista' tbiddel il-konfigurazzjoni tiegħek.

Dan tiegħek ukoll! Ejja u rċievi l-Premju Nobel għall-Paċi 2012

Għeżież żgħażagħ Ewropej

Grazzi lil kulħadd! Kontu kważi 5 400 parteċipant fil-kompetizzjoni "Paċi, Ewropa, Futur"! Tassew kburin bikom!

Kienet verament ta' sfida għall-ġurija li tagħżel ir-rebbieħa li sejrin Oslo biex jirċievu l-Premju Nobel bħala parti mid-delegazzjoni uffiċjali tal-UE. Kollha kemm intom kien jistħoqqilkom terbħu: it-tpinġijiet u t-testi qosra tagħkom kienu tassew sbieħ u kellhom tifsira. U dan ifisser li intom, il-futur tal-Ewropa, kontu tassew ispirati tgħidulna x'jiġifieri l-paċi fl-Ewropa.

 

Il-ġurija ppreseduta mill-awtur famuż tal-ktieb tal-komiks Jean Van Hamme għażlet tlieta mir-rebbieħa finali (wieħed minn kull grupp skont l-età):

Għat-tpinġija:

Għat-test qasir fil-kategorija 2

U finalment, għat-test qasir fil-kategorija 3:  

Ir-raba' rebbieħ intgħażel permezz ta' vot mill-pubbliku fuq Facebook fost 16-il entrata magħżulin minn qabel: Il-kandidat bl-aktar voti kien:


L-erba' rebbieħa huma mistiedna mill-Presidenti tal-Kunsill Ewropew, tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Parlament Ewropew biex ikunu parti mid-delegazzjoni uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li ser tivvjaġġa lejn Oslo biex tirċievi l-Premju għall-Paċi ta' din is-sena. Huma ser jattendu ċ-ċerimonja uffiċjali fl-10 ta' Diċembru kif ukoll il-kunċert tal-Premju Nobel għall-Paċi fil-11 ta' Diċembru.

 

Peress li l-ġurija baqgħet tassew impressjonata bit-tpinġijiet u t-testi qosra tagħkom, iddeċidiet ukoll li tagħżel żewġ entrati addizzjonali oħrajn għal kull kategorija, għal "midalja tal-fidda" u "midalja tal-bronż":

Għall-kategorija 1:

Għall-kategorija 2:

Għall-kategorija 3:

Iż-żgħażagħ li ngħataw dawn il-midalji tal-fidda u tal-bronż ser jirċievu kotba dwar l-Unjoni Ewropea.

Ir-rebbieħ u l-ewwel 9 entrati mhux rebbieħa mill-vot ta' Facebook ser jiġu wkoll mistiedna fi Strasburgu għal avveniment speċjali b'rabta mal-Premju Nobel fit-12 ta' Diċembru. L-ewwel 9 entrati mhux rebbieħa mill-vot ta' Facebook ukoll ser jattendu dan l-avveniment fi Strasburgu.

 

Għalhekk ... awguri għal darb'oħra lil kulħadd

Kundizzjonijiet ġenerali għall-parteċipazzjoni u dikjarazzjoni ta' privatezza

Il-preżentazzjoni tiegħek ser tiġi ttrattata mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill (minn hawn 'il quddiem SĠK) f'konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (Ġurnal Uffiċjali L 8 tat-12.1.2001, p. 1). Id-data personali fil-formola tiegħek ser tintuża mis-SĠK safejn meħtieġ għat-tmexxija korretta tal-kompetizzjoni, inkluż għall-identifikazzjoni u n-notifika tar-rebbieħa tal-kompetizzjoni. Int għandek id-dritt taċċessa u tibdel id-data li tikkonċernak billi tikkuntattja lis-SĠK, u d-dritt għal rikors għall-Kontrollur Ewropew ghall-Protezzjoni tad-Data. Meta tidħol għall-kompetizzjoni inti tkun qed taqbel mar-regoli u l-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni b'mod partikolari: 1/ jekk l-entrata tiegħek tirbaħ, mal-fatt li ismek u kunjomok, l-età, is-sess u n-nazzjonalità tiegħek ippubblikati online fuq waħda mill-paġni web tal-Unjoni Ewropea jew dik tas-sieħeb tagħha fil-kompetizzjoni, il-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ; 2/ jekk l-entrata tiegħek titqiegħed fost dawk elenkati għal votazzjoni mill-pubbliku fuq Facebook (li tapplika biss għall-grupp ta' età bejn it-18 u l-24 sena), mal-fatt li ismek, kunjomok, l-età u n-nazzjonalità tiegħek jiġu ppublikati fuq paġna apposta tal-Facebook.

Kull kontenut ippreżentat għall-finijiet tal-kompetizzjoni jista' jiġi rreklamat u użat mill-Unjoni Ewropea għall-promozzjoni tal-kompetizzjoni u r-riżultati tagħha fil-futur.