Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

De prijs is ook voor jou! Kom de Nobelprijs voor de vrede 2012 ophalen 

Beste jonge Europeanen

Allemaal hartelijk dank! Bijna 5.400 jongeren hebben meegedaan aan de wedstrijd "Peace, Europe, Future". Wij zijn echt trots op jullie!

Het was niet gemakkelijk voor de jury om de winnaars te kiezen die naar Oslo mochten gaan met de officiële EU-delegatie om de Nobelprijs in ontvangst te nemen. Jullie verdienden het allemaal om te winnen: jullie tekeningen en opstellen waren prachtig en vol betekenis. Dit betekent dat jullie, de toekomst van Europa, echt geïnspireerd waren om ons te vertellen wat vrede in Europa inhoudt!

 
De jury, voorgezeten door de bekende striptekenaar Jean Van Hamme, heeft drie van de eindwinnaars (één uit elke leeftijdsgroep) geselecteerd.

Voor de tekeningen:

Voor het opstel in categorie 2:

En tot slot, voor het opstel in categorie 3:

De vierde winnaar is gekozen door het publiek op Facebook te laten stemmen over een preselectie van 16 inzendingen.. De kandidaat met de meeste stemmen was:

De vier winnaars worden door de voorzitters van de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement uitgenodigd om deel uit te maken van de officiële delegatie van de Europese Unie die naar Oslo reist om de prijs van dit jaar in ontvangst te nemen. De winnaars zullen de officiële ceremonie op 10 december en het Nobelprijsconcert op 11 december bijwonen.

 

Aangezien de jury erg onder de indruk was van jullie tekeningen en opstellen, is besloten per categorie aan twee extra inzendingen ook een prijs toe te kennen, namelijk een "zilveren medaille" en een "bronzen medaille".

Voor categorie 1:

Voor categorie 2:

Voor categorie 3:

De winnaars van deze zilveren en bronzen medailles krijgen boeken over de Europese Unie.

De winnaar van de stemming op Facebook en de negen jongeren die na de winnaar zijn geëindigd, zullen ook worden uitgenodigd naar Straatsburg te komen voor een speciaal evenement in verband met de Nobelprijs, dat op 12 december plaatsvindt.

 

Dus nogmaals allemaal van harte gefeliciteerd!

Algemene deelnemingsvoorwaarden en privacyverklaring

Je inzending wordt behandeld door het secretariaat-generaal van de Raad (hierna SGR), overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Publicatieblad L 8 van 12.1.2001, blz. 1). De persoonsgegevens op je formulier worden door het SGR gebruikt voor zover noodzakelijk om de wedstrijd correct te laten verlopen, onder andere om de winnaars van de wedstrijd te bepalen en te informeren. Je hebt het recht op toegang tot en rectificatie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben; daartoe neem je contact op met het secretariaat-generaal van de Raad. Je hebt ook het recht je tot de Europese toezichthouder voor gegevens­bescherming te wenden. Als je deelneemt aan de wedstrijd, accepteer je het wedstrijdreglement en de voorwaarden, met name: 1) als je wint, worden je voor- en achternaam, leeftijd, geslacht en nationaliteit op een van de websites van de Europese Unie bekendgemaakt, of op die van haar partner in de wedstrijd, het Europees Jeugdforum; 2) als je inzending meedoet aan de stemming voor de publieksprijs op Facebook (dat geldt alleen voor de leeftijdscategorie 18-24), worden je voor- en achternaam, leeftijd en nationaliteit bekendgemaakt op de desbetreffende Facebookpagina.

Alle voor de wedstrijd ingezonden inhoud mag in de toekomst door de Europese Unie worden openbaargemaakt en gebruikt voor het promoten van de wedstrijd en de uitslagen. zzjoni u r-riżultati tagħha fil-futur.