Aby mogli Państwo jak najskuteczniej korzystać z naszej strony, zastosowaliśmy pliki cookie. Więcej informacji: jak stosujemy pliki cookie i jak zmienić swoje ustawienia.

Ona jest także dla Ciebie! Pojedź z nami odebrać Pokojową Nagrodę Nobla za 2012 rok 

Drodzy Młodzi Europejczycy

Dziękujemy! Prawie 5 400 spośród Was wzięło udział w konkursie „Pokój, Europa, Przyszłość”. Bardzo nam zaimponowaliście.

Wybranie zwycięzców, którzy pojadą do Oslo w oficjalnej unijnej delegacji, aby odebrać Nagrodę Nobla, było dla jury nie lada wyzwaniem. Na zwycięstwo zasłużyli wszyscy: Wasze rysunki i teksty były piękne i poruszające. A to znaczy, że Wy – od których zależy przyszłość Europy – macie swoje zdanie na temat tego, co oznacza pokój na tym kontynencie.

Jury, któremu przewodniczył znany autor komiksów Jean Van Hamme, wyłoniło trzech ostatecznych zwycięzców (po jednym z każdej grupy wiekowej):

Rysunek:

Krótki tekst w kategorii 2:

Krótki tekst w kategorii 3:

Czwartego zwycięzcę wyłoniono w drodze głosowania na Facebooku spośród autorów 16 wcześniej wytypowanych prac. Najwięcej głosów otrzymał:

Na zaproszenie przewodniczącego Rady Europejskiej, przewodniczącego Komisji Europejskiej i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego czwórka zwycięzców dołączy się do oficjalnej unijnej delegacji, która pojedzie do Oslo odebrać tegoroczną Pokojową Nagrodę Nobla. Zwycięzcy wezmą udział w oficjalnej uroczystości, którą zaplanowano na 10 grudnia, oraz w koncercie uświetniającym przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla, który odbędzie się 11 grudnia.

 

Ponieważ Wasze rysunki i teksty zrobiły na jury ogromne wrażenie, postanowiło ono dodatkowo nagrodzić medalem srebrnym i brązowym po dwa zgłoszenia w każdej z kategorii:

Kategoria 1:

Kategoria 2:

Kategoria 3:


Laureaci srebrnych i brązowych medali otrzymają książki o Unii Europejskiej.

Zwycięzca oraz osoby, które zajęły kolejnych 9 miejsc w konkursie na Facebooku, zostaną także zaproszeni do Strasburga na specjalną uroczystość noblowską, która odbędzie się 12 grudnia.
 

Serdecznie gratulujemy wszystkim!

Ogólne warunki uczestnictwa i oświadczenie o ochronie prywatności

Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Sekretariat Generalny Rady (zwany dalej „Sekretariatem”) zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dziennik Urzędowy L 8 z 12.1.2001, s. 1). Dane osobowe wprowadzone do formularza zostaną wykorzystane przez Sekretariat w stopniu niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, w tym w celu identyfikacji i powiadomienia jego zwycięzców. Uczestnik może uzyskać dostęp do swoich danych i może je sprostować. W tym celu powinien skontaktować się z Sekretariatem. Może też odwołać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje jego warunki. Zgadza się zwłaszcza na to, by 1) jeżeli jego zgłoszenie zwycięży, jego imię i nazwisko, wiek, płeć i obywatelstwo zostały opublikowane w internecie na jednej ze stron internetowych Unii Europejskiej oraz na stronie partnera konkursu – Europejskiego Forum Młodzieży; 2) jeżeli jego zgłoszenie zostanie wybrane do umieszczenia na Facebooku i poddania pod głosowanie (dotyczy to jedynie grupy wiekowej 18–24), jego imię, nazwisko, wiek i obywatelstwo zostały opublikowane na specjalnej stronie na Facebooku. Wszelkie treści przekazane do celów konkursowych mogą zostać opublikowane i wykorzystane w przyszłości przez Unię Europejską do promowania konkursu i jego wyników.