Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Je aj vaša! Poďte si prevziať Nobelovu cenu za mier za
rok 2012

Milí mladí Európania,

všetkým vám ďakujeme. Do súťaže „Peace, Europe, Future“ sa vás zapojilo skoro 4500.. Sme na vás naozaj hrdí!
Porota mala skutočne ťažkú úlohu vybrať víťazov, ktorí pôjdu na preberanie Nobelovej ceny do Osla ako členovia oficiálnej delegácie EÚ. Každý z vás si zaslúžil vyhrať: vaše kresby a krátke texty boli naozaj krásne a zmysluplné. A to znamená, že výzva povedať nám, čo pre vás mier v Európe znamená, bola pre vás – budúcnosť Európy – veľkou inšpiráciou!

Porota, ktorej predsedal známy autor komiksových kníh Jean Van Hamme, vybrala troch konečných víťazov (jedného v každej vekovej skupine):

Kresba

Krátky text v kategórii 2

A napokon krátky text v kategórii 3:

Štvrtý víťaz bol vybraný spomedzi 16 príspevkov z prvého kola na základe hlasovania verejnosti na Facebooku. Súťažiaci s najväčším počtom hlasov:

Predseda Európskej rady, predseda Komisie a predseda Európskeho parlamentu pozvali štyroch víťazov, aby sa pripojili k oficiálnej delegácii Európskej únie, ktorá pocestuje do Osla prevziať tohtoročnú cenu za mier. Zúčastnia sa na slávnostnom odovzdávaní Nobelovej ceny za mier 10. decembra, ako aj na koncerte konanom pri tejto príležitosti 11. decembra.

 

Porota bola kresbami a krátkymi textami naozaj očarená, a preto sa rozhodla oceniť ďalšie dva príspevky v každej kategórii striebornou a bronzovou medailou:

Kategória 1:

Kategória 2:

Kategória 3:

Mladí ľudia ocenení striebornou a bronzovou medailou dostanú knihy o Európskej únii.

Okrem toho budú víťaz hlasovania na Facebooku a 9 súťažiacich umiestnených za ním pozvaní aj na udalosť, ktorá sa uskutoční osobitne pri príležitosti odovzdávania Nobelovej ceny 12. decembra v Štrasburgu.

Všetkým vám ešte raz gratulujeme!

 

Všeobecné podmienky účasti a vyhlásenie o ochrane súkromia

Vašu prihlášku vybaví Generálny sekretariát Rady (ďalej len „GSR“) v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Úradný vestník ES L 8, 12. 1. 2001, s. 1). Osobné údaje, ktoré zadáte do formulára pri prihlasovaní, GSR použije v rozsahu, v akom to bude potrebné pre riadny priebeh súťaže, ako napríklad na identifikáciu víťazov súťaže a na to, aby im poslal oznámenie o víťazstve. Máte právo kontaktovať GSR a získať prístup k údajom, ktoré sa Vás týkajú, požiadať o ich opravu, ako aj právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Účasťou v súťaži vyjadrujete súhlas s jej podmienkami a najmä s tým, že ak sa Váš príspevok zaradí do užšieho výberu, Vaše meno, priezvisko, vek, pohlavie a štátna príslušnosť sa uverejnia online na niektorej z webových stránok Európskej únie alebo jej partnera v tejto súťaži, Európskeho fóra mládeže.

Všetky materiály, ktoré sa odovzdajú v súťaži, môže Európska únia v budúcnosti zverejniť a použiť na propagáciu súťaže a jej výsledkov.