Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Du har också fått priset – följ med och ta emot Nobels fredspris 2012 

Kära unga européer!

Tack till er alla! Ni var nästan 5 400 som deltog i tävlingen "Freden, Europa, Framtiden"! Vi är verkligen stolta över er!

Det har varit en verklig utmaning för juryn att kora vinnarna som ska åka till Oslo som en del av den officiella EU-delegationen för att ta emot Nobels fredspris. Ni förtjänade alla att vinna: era teckningar och korta texter var verkligen vackra och meningsfulla. Detta betyder att ni – som utgör Europas framtid – har inspirerats till att tala om för oss vad fred i Europa betyder för er!

En jury med den kände serieboksförfattaren Jean Van Hamme som ordförande korade sedan tre av de slutliga vinnarna (en per åldersgrupp):

För teckningen:

För den korta texten i kategori 2:

Och slutligen för den korta texten i kategori 3:

Den fjärde vinnaren valdes ut genom en allmän omröstning på Facebook bland 16 förutvalda bidrag. Den kandidat som fick flest röster var

De fyra vinnarna har av Europeiska rådets, Europeiska kommissionens och Europaparlamentets ordförande inbjudits att ingå i den officiella EU-delegation som åker till Oslo för att ta emot årets fredspris. De kommer att närvara vid den officiella ceremonin den 10 december samt vid Nobelfredspriskonserten den 11 december.

Eftersom juryn var genuint imponerad av era teckningar och korta texter, beslutade man att också belöna två andra bidrag per kategori med en "silvermedalj" och en "bronsmedalj".

Kategori 1:

Kategori 2:

Kategori 3:

De ungdomar som belönades med silver- och bronsmedaljer kommer även att få böcker om Europeiska unionen.

Vinnaren och de nio näst bästa i Facebook-omröstningen kommer också att bjudas till Strasbourg för ett särskilt evenemang i samband med Nobels fredspris den 12 december.

Så ... grattis än en gång till er alla!

Regler för skydd av personuppgifter och allmänna regler för deltagande

Ditt tävlingsbidrag kommer att behandlas av rådets generalsekretariat i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1). Generalsekretariatet kommer att vid behov använda personuppgifterna i formuläret för att identifiera och underrätta vinnarna. Du har rätt att kontrollera och korrigera dina uppgifter genom att kontakta generalsekretariatet. Du har även rätt att vända dig till Europeiska datatillsynsmannen. Genom att delta i tävlingen godkänner du tävlingsreglerna och villkoren, och framför allt gäller följande: 1/ Om ditt bidrag skulle vinna innebär det att ditt namn, din ålder, ditt kön och din nationalitet offentliggörs på en av Europeiska unionens webbplatser eller på medarrangörens, Europeiska ungdomsforumets, webbplats. 2/ om ditt bidrag väljs ut för omröstning på Facebook (detta gäller endast åldersgruppen 18–24) innebär det att ditt namn, din ålder och din nationalitet offentliggörs på den särskilda Facebooksidan.

Alla tävlingsbidrag kan offentliggöras och användas av Europeiska unionen för att göra reklam för tävlingen och dess resultat i framtiden.