Przejdź do treści
Subskrypcja e-maili

Radę wspiera Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Coreper) oraz ponad 150 wysoko wyspecjalizowanych grup roboczych i komitetów, nazywanych organami przygotowawczymi Rady.

Organy przygotowawcze można podzielić na 2 podstawowe grupy:

  1. komitety powstałe na mocy traktatów, decyzji międzyrządowych lub aktów Rady - zwykle są to organy stałe i często mają mianowanego bądź wybranego przewodniczącego
  2. komitety i grupy robocze utworzone przez Coreper - zajmują się bardzo konkretnymi zagadnieniami, a przewodniczy im delegat z państwa sprawującego półroczną rotacyjną prezydencję w Radzie.

Ponadto czasem tworzy się komitety ad hoc do specjalnych zadań. Istnieją one do czasu wykonania takiego zadania.