Przejdź do treści
Subskrypcja e-maili

Ochrona danych osobowych

Rada UE i jej Sekretariat Generalny ściśle przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych. Nad właściwym stosowaniem tych przepisów czuwa inspektor ochrony danych.

Przejrzystość

Zgodnie z przepisami o przejrzystości instytucje UE pracują w sposób maksymalnie otwarty i możliwie blisko obywatela. Spotykający się w Radzie ministrowie obradują jawnie, a obywatele mają prawo występować o dostęp do dokumentów Rady.

Ekozarządzanie

Sekretariat Generalny Rada stara się ograniczać swój wpływ na środowisko i je chronić. Opracował program ekozarządzania, który obejmuje wszystkie działania prowadzone w jego budynkach w Brukseli.

Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna instytucji i wydarzeń związanych z Radą opiera się na wspólnym logo. Składa się ono z flagi europejskiej i zarysu budynku „Europa”, co ma symbolizować jedność, ciągłość i różnorodność.

Wielojęzyczność

Rada i Rada Europejska pracują w 24 językach urzędowych UE. Każdy obywatel UE ma prawo napisać do Rady Europejskiej i do Rady w którymkolwiek z nich.

Ochrona informacji niejawnych

Rada posiada całościowy system bezpieczeństwa do ochrony informacji niejawnych. Obejmuje on Radę, jej Sekretariat Generalny i państwa członkowskie.