Przejdź do treści
Subskrypcja e-maili

Staże

W skrócie

Sekretariat Generalny oferuje staże studentom, absolwentom i urzędnikom krajowym.

Jak się ubiegać?

Procedura aplikacyjna zależy od rodzaju stażu.

Złóż wniosek

Termin składania wniosków o płatny staż w pierwszym okresie 2018 r. już upłynął. Wnioski na kolejną turę będzie można składać od 15 stycznia 2018 r.

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat staży w Radzie, procedury wyboru i ogólnych warunków oferowanych stażystom.

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela Biuro Staży:

Rodzaje staży

1. Staże płatne

Co roku Sekretariat Generalny Rady oferuje ok. 100 płatnych staży obywatelom UE, którzy ukończyli (lub przed terminem składania wniosków ukończą) co najmniej pierwszą część studiów wyższych poświadczaną odpowiednim dyplomem lub równoważnym certyfikatem.

Staż trwa 5 miesięcy i można go odbyć w jednym z dwóch okresów:

  • od 1 lutego do 30 czerwca (okres pierwszy)
  • od 1 września do 31 stycznia (okres drugi).

2. Obowiązkowe staże bezpłatne

Co roku Sekretariat oferuje ok. 20 staży bezpłatnych. Są one przeznaczone dla studentów trzeciego, czwartego lub piątego roku, którzy w ramach studiów muszą odbyć obowiązkową praktykę.

Staż trwa od 2 do 5 miesięcy i można go odbyć w jednym z dwóch okresów:

  • od 1 lutego do 30 czerwca
  • od 1 września do 31 stycznia.

3. Staże dla studentów krajowych szkół administracji

Kandydat musi być studentem krajowej szkoły administracji:

  • w państwie członkowskim
  • lub w kraju kandydującym, który podpisał traktat akcesyjny.

Staż trwa od 2 do 5 miesięcy i można go odbyć w jednym z dwóch okresów:

  • od 1 lutego do 30 czerwca
  • od 1 września do 31 stycznia.

O dacie rozpoczęcia stażu decydują wspólnie Sekretariat Generalny i dana krajowa szkoła administracji.

Kto może ubiegać się o staż?

Obywatelstwo

Staż mogą podjąć:

  • obywatele UE
  • obywatele krajów kandydujących, które zakończyły negocjacje akcesyjne z UE.

Staże płatne są otwarte tylko dla osób, które ukończyły studia w szkole wyższej lub w równoważnej placówce szkolnictwa wyższego i posiadają dyplom lub równoważny certyfikat.

Języki

Wymagana jest dobra znajomość języka francuskiego lub angielskiego i umiejętność porozumiewania się w jednym z nich, gdyż oba są szeroko stosowane do wewnętrznej komunikacji w Sekretariacie Generalnym Rady.

Profil zawodowy

Większość wniosków o staż napływa obecnie od kandydatów specjalizujących się w dziedzinie prawa, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, europeistyki i ekonomii.

Sekretariat poszukuje również stażystów specjalizujących się w innych dziedzinach, np.:

tłumaczeniu, zarządzaniu zasobami ludzkimi, komunikacji, edukacji, informatyce, projektowaniu graficznym, multimediach, technologiach rolnych, inżynierii biochemicznej, ochronie zdrowia i bezpieczeństwie żywności, zarządzaniu energią, środowisku, inżynierii lotniczej i kosmicznej.

Kto nie może ubiegać się o staż?

Nie będą przyjmowane wnioski osób, które przez ponad 6 tygodni korzystały już z praktyk (płatnych lub bezpłatnych) lub zatrudnienia w którejś z instytucji, którymś z organów lub którejś z jednostek organizacyjnych UE.

Skargi

Chcemy oferować usługi najwyższej jakości.

Jeśli jednak uważają Państwo, że zostali niewłaściwie potraktowani, mogą Państwo złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Przypominamy, że będzie się on mógł zająć skargą tylko pod warunkiem, że wcześniej zgłosili Państwo swoje zastrzeżenia pracownikom Biura Staży.

Mogą się Państwo z nami kontaktować e-mailem.