Przejdź do treści
Subskrypcja e-maili

W tym tygodniu

10-13.12.2017
Rada do Spraw Zagranicznych (10–13 grudnia 2017)

Rada obradowała przy okazji 11. ministerialnej konferencji Światowej Organizacji Handlu w Buenos Aires. Przyjęła konkluzje na początku konferencji i na jej zakończenie.

11.12.2017
Rada do Spraw Zagranicznych (11 grudnia 2017)

Wysoka przedstawiciel i ministrowie spraw zagranicznych spotkali się z premierem Izraela Beniaminem Netanjahu. Następnie Rada omówiła ostatnie wydarzenia w regionie Bliskiego Wschodu, działania następcze po szczycie Unia Afrykańska – Unia Europejska z 29–30 listopada oraz zaktualizowaną strategię pomocy na rzecz wymiany handlowej. Podczas obiadu ministrowie spraw zagranicznych wraz z ministrami z państw Grupy Pięciu na rzecz Sahelu zastanawiali się, jak zacieśnić współpracę.

11-12.12.2017
Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (11–12 grudnia 2017)

Rada osiągnęła porozumienie polityczne co do limitów połowowych 2018 w Atlantyku i Morzu Północnym oraz przeprowadziła wymianę poglądów na temat przyszłości rolnictwa i produkcji żywności.

12.12.2017
Rada do Spraw Ogólnych (art. 50) (12 grudnia 2017)

Ministrowie 27 państw UE omówili stan negocjacji brexitowych i przygotowali posiedzenie Rady Europejskiej (art. 50) przewidziane na 15 grudnia 2017 r.

12.12.2017
Rada do Spraw Ogólnych (12 grudnia 2017)

Rada kontynuowała przygotowania do grudniowego szczytu Rady Europejskiej. Przyjęła też stanowisko negocjacyjne dotyczące europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego i zatwierdziła wspólną deklarację trzech instytucji w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na lata 2018–2019.

14-15.12.2017
Rada Europejska (14–15 grudnia 2017)

Przywódcy UE zajmą się najpilniejszymi kwestiami, w tym obronnością, migracją, sprawami zagranicznymi, sprawami społecznymi, edukacją i kulturą.

15.12.2017
Rada Europejska (art. 50) (15 grudnia 2017)

Rada Europejska (art. 50) w gronie 27 państw członkowskich przyjrzy się najnowszym wydarzeniom w negocjacjach brexitowych.

15.12.2017
Szczyt strefy euro (15 grudnia 2017)

Uczestnicy szczytu strefy euro będą rozmawiać o unii gospodarczej i walutowej oraz unii bankowej.

Gdy nie ma tłumaczenia, treść wyświetla się w języku oryginału