Przejdź do treści
Subskrypcja e-maili
Relacja z posiedzenia wspólnego komitetu ministerialnego UE–Kanada (Bruksela, 4 grudnia 2017)

Wyniki obrad

4 grudnia 2017 r. odbyło się w Brukseli pierwsze posiedzenie wspólnego komitetu ministerialnego UE–Kanada. Komitet wydał wspólne oświadczenie:

„Jesteśmy partnerami o całkowicie zbieżnych poglądach, a od czasu podpisania ostatnich umów nasze partnerstwo stało się jeszcze głębsze i ściślejsze. Cenimy i wspieramy multilateralizm i ład międzynarodowy oparty na prawie. W dzisiejszych czasach to szczególnie ważne. Nasze partnerstwo jest silne i nie tylko przynosi korzyści obywatelom, lecz także służy konkretnej wizji multilateralizmu i świata”.

Federica Mogherini, wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

„Kanada bardzo ceni partnerstwo z Unią Europejską i dziś bardziej niż kiedykolwiek ceni też to, za czym UE opowiada się w świecie. Opowiada się za demokracją, za zdecydowaną obroną praw człowieka. Unia Europejska to silny głos za ładem międzynarodowym opartym na prawie. Doceniamy to, popieramy i jesteśmy bardzo wdzięczni. Z przyjemnością będziemy odtąd współpracować jako sojusznicy we wszystkich tych sprawach”.

Chrystia Freeland, kanadyjska minister spraw zagranicznych

Stosunki dwustronne UE–Kanada

Komitet postanowił zacieśniać współpracę dwustronną między UE a Kanadą. Współpraca weszła w nowy etap wraz z tymczasowym stosowaniem umowy o partnerstwie strategicznym od 1 kwietnia 2017 r. i kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) od 21 września 2017 r.

Komitet rozmawiał zwłaszcza o tym, jak zintensyfikować współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony pod kątem zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa i reagowania na zagrożenia hybrydowe.

UE i Kanada zobowiązały się też współpracować w kwestii równości płci i wzmacniania pozycji kobiet i dziewcząt. Komitet postanowił, że w 2018 r. UE i Kanada będą współprzewodniczyć posiedzeniu kobiet ministrów spraw zagranicznych.

Komitet zastanawiał się także, jak zwiększyć unijno-kanadyjską współpracę w państwach trzecich, w takich regionach jak Ameryka Łacińska, Karaiby i Afryka.

Koordynacja polityki zagranicznej

Rozmawiano również o wielu kluczowych kwestiach polityki międzynarodowej, w tym o sytuacji we wschodniej Ukrainie, w Syrii, Iraku, Iranie, Korei Północnej, Wenezueli i Birmie/Mjanmie.

Kwestie globalne

UE i Kanada dyskutowały o kwestiach globalnych, w tym o zmianie klimatu, prawach człowieka oraz demokracji, a także o migracji i walce z terroryzmem.

Uroczystość złożenia podpisów

Przy okazji posiedzenia Unia i Kanada podpisały dwustronną umowę o wymianie informacji niejawnych. Pozwoli ona na większą współpracę np. przy misjach i operacjach prowadzonych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO).