Przejdź do treści
Subskrypcja e-maili
  • 7.12.2017
  • 14:20
  • Komunikat prasowy
  • 755/17
  • Sprawy zagraniczne i stosunki międzynarodowe

13 listopada 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/2074[1].

Decyzja przewiduje ukierunkowane sankcje w postaci zakazu eksportu broni oraz pewnych towarów i sprzętu, które mogłyby zostać wykorzystane do represji wewnętrznych.

Decyzja Rady ustanawia także ramy prawne środków przeciwko osobom lub podmiotom zaangażowanym w niektóre działania podważające demokrację lub praworządność albo naruszające prawa człowieka, jak też przeciwko osobom lub podmiotom odpowiedzialnym za takie działania.

Do decyzji Rady przyłączają się kraje kandydujące: była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra* i Albania*; państwo uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalnie kandydujące: Bośnia i Hercegowina; państwo EFTA będące członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegia; a także Republika Mołdawii i Gruzja.

Państwa te dopilnują, by ich polityka krajowa była zgodna ze wspomnianą decyzją Rady.

Unia Europejska odnotowuje i z zadowoleniem przyjmuje to zobowiązanie.

[1] Decyzja opublikowana 14 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L nr 295, s. 60.
* Była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Albania nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.