Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Overeenkomsten

Elk jaar sluit de Europese Unie een aantal overeenkomsten met derde landen en internationale organisaties. Die overeenkomsten kunnen zeer omvangrijk zijn, zoals handels-, samenwerkings- en ontwikkelings-, en associatieovereenkomsten, of ze kunnen een breed scala van specifieke onderwerpen, waaronder textiel,visserij,douane,wetenschap en technologie,vervoer,enz. bestrijken.

Er kunnen ook overeenkomsten met derde landen of organisaties worden gesloten uit hoofde van artikel 37 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, voor aangelegenheden die onder het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB) vallen.

Informatie over die overeenkomsten, ook over overeenkomsten die nog niet definitief zijn goedgekeurd, is via deze website verkrijgbaar.De informatie wordt dagelijks geactualiseerd en bevat ook de data van ondertekening, goedkeuring, en inwerkingtreding.Er wordt ook melding gemaakt van voorbehouden of verklaringen van overeenkomstsluitende partijen. De volledige tekst van die verklaringen is op deze website beschikbaar.

Deze website bevat ook informatie betreffende overeenkomsten die zijn gesloten tussen de lidstaten van de Europese Unie op bepaalde gebieden, zoals politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, vennootschapsrecht en dubbele belasting.

Wanneer de tekst van een overeenkomst is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, wordt een verwijzing opgenomen; de tekst kan worden ingezien door op die verwijzing te klikken.

Verdere vragen en opmerkingen over deze website dienen per e-mail te worden gericht aan: coordination.accords@consilium.europa.eu.