Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga (ÜVJP) seotud deklaratsioonid (2014)

      
Click on "Other languages" to look for available translations.
Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on Libya
16/12/2014 (English) - Press: 660   Nr: 17000/14

PRESSITEADE
5/11/2014 (Eesti keel) - Press: 575   Nr: 15144/1/14 REV1

Teised keeled »
PRESSITEADE
28/10/2014 (Eesti keel) - Press: 564   Nr: 14841/1/14 REV1

Teised keeled »
PRESSITEADE
15/10/2014 (Eesti keel) - Press: 529   Nr: 14388/1/14 REV1

Teised keeled »
Kõrge esindaja poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus teatavate kolmandate riikide ühinemise kohta nõukogu otsusega 2014/658/ÜVJP, millega muudetakse nõukogu otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega
15/10/2014 (Eesti keel) - Press: 528   Nr: 14387/14

Teised keeled »
Kõrge esindaja poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus teatavate kolmandate riikide ühinemise kohta nõukogu otsusega 2014/381/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/573/ÜVJP Moldova Vabariigi Transnistria piirkonna juhtkonna vastu suunatud piiravate meetmete kohta
15/10/2014 (Eesti keel) - Press: 527   Nr: 14385/14

Teised keeled »
Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa Nõukogu peasekretäri ühisavaldus Euroopa ja ülemaailmse surmanuhtluse vastu võitlemise päeva puhul 10. oktoobril 2014
10/10/2014 (Eesti keel) - Press: 508   Nr: 14096/14

Teised keeled »
Euroopa Liidu nimel tehtav avaldus teatud kolmandate riikide ühinemise kohta nõukogu rakendusotsusega 2014/487/ÜVJP, millega rakendatakse otsust 2011/137/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas
20/8/2014 (Eesti keel) - Press: 448   Nr: 12568/14

Teised keeled »
Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus teatavate kolmandate riikide ühinemise kohta nõukogu otsusega 2014/387/ÜVJP, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid
20/8/2014 (Eesti keel) - Press: 447   Nr: 12567/14

Teised keeled »
Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus teatavate kolmandate riikide ühinemise kohta nõukogu otsusega 2014/488/ÜVJP, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid
20/8/2014 (Eesti keel) - Press: 446   Nr: 12566/14

Teised keeled »
Euroopa Liidu nimel tehtav avaldus teatud kolmandate riikide ühinemise kohta nõukogu otsusega 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas
20/8/2014 (Eesti keel) - Press: 445   Nr: 12565/14

Teised keeled »
Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus teatavate kolmandate riikide ühinemise kohta nõukogu otsusega 2014/455/ÜVJP, nõukogu otsusega 2014/475/ÜVJP, nõukogu otsusega 2014/499/ÜVJP ja nõukogu otsusega 2014/508/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega
20/8/2014 (Eesti keel) - Press: 444   Nr: 12564/14

Teised keeled »
Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus teatavate kolmandate riikide ühinemise kohta nõukogu rakendusotsusega 2014/439/ÜVJP, millega rakendatakse nõukogu otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid
20/8/2014 (Eesti keel) - Press: 443   Nr: 12563/14

Teised keeled »
Euroopa Liidu nimel tehtav avaldus teatud kolmandate riikide ühinemise kohta nõukogu otsusega 2014/386/ÜVJP, mis käsitleb Krimmist või Sevastopolist pärit kaupadele kohaldatavaid piiranguid vastusena Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele, ning nõukogu otsusega, millega muudetakse otsust 2014/386/ÜVJP
20/8/2014 (Eesti keel) - Press: 442   Nr: 12562/14

Teised keeled »
Euroopa Liidu nimel tehtav avaldus teatud kolmandate riikide ühinemise kohta nõukogu otsusega 2014/449/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis
6/8/2014 (Eesti keel) - Press: 439   Nr: 12372/14

Teised keeled »