Accesați conținutul
Abonare notificări e-mail

Imagine de ansamblu

Bugetul UE pe scurt

Amendamentele la bugetul UE pentru 2017

Rectificările bugetare permit adaptarea bugetului UE la noile evoluții din cursul anului

Bugetul UE pentru 2018

Bugetul UE pentru 2017

Lucrările din cadrul Consiliului privind bugetul anual al UE pentru 2017

Cum funcționează bugetul UE

Scurtă explicație a felului în care bugetul UE este adoptat, rectificat, executat și controlat

La 30 noiembrie 2017, bugetul UE pentru 2018 a fost adoptat, după ce Consiliul și Parlamentul European au aprobat, separat, acordul la care se ajunsese la 18 noiembrie.

Bugetul UE pentru 2018 este fixat la 160,1 miliarde EUR în angajamente. Aceasta reprezintă o creștere cu 0,2% în raport cu bugetul UE pe 2017, așa cum a fost acesta modificat în ultimele luni.

„Parlamentul European și Consiliul împărtășesc aceleași priorități pentru exercițiul financiar 2018: să facă față problemelor migrației și securității și să stimuleze inovarea, creșterea economică și ocuparea forței de muncă în Europa. Sunt convins că am obținut un rezultat bun și echilibrat, care să îi permită Uniunii să acționeze și să reacționeze la diversele necesități.”

Märt Kivine, ministru adjunct al finanțelor al Estoniei și negociatorul-șef din partea Consiliului pentru bugetul UE pe 2018

La 18 noiembrie, Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord privind bugetul UE pentru 2018. Cu angajamente în valoare de 160,1 miliarde EUR și plăți în valoare de 144,7 miliarde EUR, bugetul reflectă în mod clar prioritățile politice ale UE.

În Consiliu

La 25 octombrie, Consiliul a informat Parlamentul European că nu poate accepta toate amendamentele acestuia pentru bugetul general al UE pentru 2018.

Această situație declanșează un proces de conciliere de trei săptămâni, începând cu data de 31 octombrie. Consiliul și Parlamentul vor trebui să își soluționeze diferențele de opinie până la 20 noiembrie.

„Președinția așteaptă discuții organizate și constructive, care să se îndrepte totodată către o decizie bugetară pentru 2018 rezonabilă și durabilă”.

Märt Kivine, ministru adjunct al finanțelor al Estoniei, în numele Președinției Consiliului Uniunii Europene

Consiliul și-a adoptat în mod oficial poziția la 4 septembrie 2017. Consiliul subliniază că bugetul UE pentru 2018 ar trebui să se axeze pe creștere economică, locuri de muncă, securitate și abordarea migrației, dar dorește totodată să păstreze o marjă de manevră financiară suficientă pentru a face față necesităților neprevăzute.

La 12 iulie 2017, reprezentanții statelor membre ale UE au convenit asupra poziției Consiliului privind proiectul de buget al UE pentru 2018, înaintea negocierilor cu Parlamentul European, care vor începe în octombrie.

Poziția Consiliului pentru 2018 este un cuantum de 158,9 miliarde EUR în angajamente și 144,4 miliarde EUR în plăți, reprezentând o creștere de 0,6% și, respectiv, de 7,4% în comparație cu bugetul UE pentru 2017. Plățile cresc în mod semnificativ, deoarece se așteaptă ca punerea în aplicare a programelor pentru perioada 2014-2020 să atingă ritmul normal după perioada inițială de pornire. Poziția Consiliului se axează puternic pe măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă și a creșterii economice, de consolidare a securității și de abordare a aspectelor legate de migrație. De asemenea, poziția menține marje suficiente în cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2014-2020 pentru cazul în care survin nevoi neașteptate.

La 21 februarie 2017, Consiliul Afaceri Economice și Financiare a stabilit prioritățile sale pentru bugetul UE pentru 2018, solicitând un buget realist care să asigure echilibrul adecvat între consolidarea fiscală și investițiile noi generatoare de creștere și de locuri de muncă.

Miniștrii au solicitat ca bugetul pentru 2018 să asigure resurse adecvate pentru a continua sprijinirea priorităților tradiționale și a celor în curs de evoluție în cadrul Uniunii, și anume sprijinirea redresării economice, abordarea provocărilor umanitare și în materie de securitate și onorarea angajamentelor asumate.